Perheiden kotoutumisen tuen verkosto - Pirkanmaan perhekeskus

Perheiden kotoutumisen tuen verkostossa maahanmuuttaneita perheitä kohtaavat henkilöt voivat jakaa hyviä käytänteitä, verkosto voi tarjota työntekijöille koulutusta, rakentaa monitoimijaista palvelujärjestelmää sekä kulttuuria perheiden kohtaamiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perheiden kotoutumisen tuen verkosto - Pirkanmaan perhekeskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden kotoutumisen tuen verkostossa maahanmuuttaneita perheitä kohtaavat henkilöt voivat jakaa hyviä käytänteitä, verkosto voi tarjota työntekijöille koulutusta, rakentaa monitoimijaista palvelujärjestelmää sekä kulttuuria perheiden kohtaamiseen.

Toteutuspaikka
Pirkanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Svae the date kutsu Perheiden kotoutumisen tuen verkoston käynnistystapaamiseen 13.11.2023. Piirretyssä kuvassa lapsi ja aikuishahmoja yhdessä katsomassa eteenpäin.
Kuvateksti
Save the date -kutsu Perheiden kotoutumisen tuen verkoston käynnistystapaamiseen 13.11.2023.

Tekijä

Virve Rutanen

Luotu

20.10.2023

Viimeksi muokattu

30.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perheiden kotoutumisen tuen verkoston avulla pyritään ennaltaehkäisemään terveyserojen syntymistä, hillitsemään kustannusten kasvua, vähentämään maahnmuuttaneiden perheiden syrjäytymisvaaraa ja ennaltaehkäisemään yhteiskunnallisia ongelmia.

Toimintaympäristö **

Kotoutumisen rakenneuudistus, laki Kotoutumisen edistämisestä (681/2023), voimaantulo 1.1.2025 sekä Hyvinvointialueuudistus ovat uudistaneet ja uudistavat kotoutumisen edistämisen kenttää. Osaltaan perheiden kotoutumisen tuen verkosto pyrkii vastaamaan näihin uudistusten mukanaan tuomiin muutoksiin. Perheiden kotoutumisen edistäminen tulee jatkossa entistä enemmän kaikkien tehtäväksi sinne missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Jatkossa toimiva verkosto vaatii suunnittelua, aktiivista koordinaatiota sekä toimivaa viestintää. Verkostolla täytyy olla sekä nimetty vetäjä/vetäjät että monialainen verkostoa koordinoiva ydinryhmä. Pääverkosto on avoin kaikille halukkaille toimijoille. Ydinverkosto tekee verkoston toiminta- ja viestintäsuunnitelman, seuraa sen toteutumista ja suunnittelee pääverkoston kokoontumiset. Verkoston vetäjä(t) toimivat koolle kutsujina ja ydinverkoston tapaamisten puheenjohtajina. Pääverkosto kokoontuu vähintään 4 x vuodessa. Ydinverkoston kokoontumistiheys ja ydinverkoston sisäinen työnjako tulee yhdessä pohtia. Verkostolla voi olla tarpeenmukaisia ilmiö-, toimintamalli tai alueperustaisia alaverkostoja ja näillä omia vetäjiään.  

Näihin tehtäviin täytyy voida varata riittävästi työaikaa. Perheiden kotoutumisen tuen verkosto on osa Pirkanmaan perhekeskusta ja käytetty työaika voidaan perhekeskustoimijoiden osalta luokitella perhekeskustoiminnaksi.  

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämistyön avulla on saatu koottua tietoon perustuva Pirkanmaan alueella Pirkanmaan perhekeskuksessa toimiva perheiden kotoutumisen tuen verkosto. Verkoston toiminta on alkanut vasta loppuvuodesta 2023 joten verkoston toiminnan arviointi sijoittuu tulevaisuuteen. 

Kansikuva
Pirkanmaan perhekeskus tehdään yhdessä. Piirros, joka havainnollistaa verkostoitumista ja yhdessä tekemistä Pirkanmaan perhekeskuksessa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä