Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma

Arvokas-avustusohjelmassa kehitetään vuosina 2018–2021 uusia toimintatapoja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Mukana on 25 hanketta sekä koordinaatiohanke, jota hallinnoi Suomen Setlementtiliitto. Arvokas-ohjelman toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma
Lyhyt kuvaus

Arvokas-avustusohjelmassa kehitetään vuosina 2018–2021 uusia toimintatapoja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Mukana on 25 hanketta sekä koordinaatiohanke, jota hallinnoi Suomen Setlementtiliitto. Arvokas-ohjelman toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Arvokas- eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Arvokas-hankkeita on 25, ja ne kaikki luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry.

Toimiaika

Arvokas-ohjelma toimii vuosina 2018–2021.

Toimijat

Arvokas-ohjelmaan kuuluu 25 järjestöjen hanketta eri puolilta Suomea ja koordinaatiohanke, jota hallinnoi Suomen Setlementtiliitto. Lue hankkeiden esittelyt täältä.

Arvokas-hankkeet

Aseman Lapset ry: Pasila

Barnavårdsföreningen i Finland rf: Oman elämäni supertähti

Diakonissalaitos: Yhteisötoiminta ja osaaminen Hirundossa

EHYT ry ja Kehitysvammaliitto ry: SELVIS

Epilepsialiitto ry: Mahdollistaja

Helsingin NMKY ry: Kiintopiste

Jyvälän Setlementti ry: Löytöretki

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry: Aarne ja Aune

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry: Luontovoimaa!

Kukunori ry: Kulttuurikongi

Lahden Diakonialaitos: Tukea vapaaehtoisuuteen

Loisto setlementti ry: Bahar

MLL ry: Vanhemmuuden verkkotuki

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö: Tyttö olet helmi!

Pakolaisnuorten tuki ry: Avaamo

Perheidenpaikka ry: Tuu mukkaan

Pesäpuu ry: UP 2 US – Meistä kiinni

Porttiteatteri ry: Sellistä stagelle

Rauman Seudun Katulähetys ry: Osana yhteisöä

Romano Missio ry: Terne Apre – Nuorten vuoro

Satakunnan yhteisökeskus: Yhteinen keittiö

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry: TuNe – Elämä vireeseen

Sirkus Magenta ry: Sosiaalinen sirkus lastensuojelun tukena

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry: ALS ja elämä

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kirsti Kuusterä
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Setlementtiliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kirsti.kuustera@setlementti.fi

Tekijä

Suvi Pärnänen

Luotu

09.03.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Me Arvokas-ohjelmassa uskomme, että:

  • Eriarvoisuutta voidaan vähentää ja ehkäistä. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä.
  • Vahva osallisuus yhteiskunnassa vähentää eriarvoisuutta.
  • Yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat suuresti yksilön osallisuuden kokemukseen ja toimintamahdollisuuksiin.
  • Kansalaisjärjestöt ovat merkittävä resurssi haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.
  • Jokaisella ihmisellä on oikeus osallisuuteen ja hyvään elämään.

Eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa köyhyys, yksinäisyys ja ulossulkeminen.

Päämäärä ja päätavoite

Arvokas-ohjelma rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Arvokas-ohjelmassa

  • Löydetään uusia järjestölähtöisiä toimintatapoja, joilla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä
  • Tavoitetaan hanketoiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät selkeimmin ja vahvistaa heidän osallisuuttaan

Arvokas-ohjelman hankkeilla tavoitellaan muutosta yksilötasolla. Toiminnan avulla osallistujat esimerkiksi kokevat jaksavansa paremmin, saavat uusia keinoja parantaa omaa tilannettaan, saavat apua muilta tai heidän tukiverkostonsa on vahvistunut.

Arvokas-hankkeiden keskinäinen yhteistyö lisää hankkeiden tuloksellisuutta ja kohderyhmien saaman avun ja tuen vaikuttavuutta.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Ohjelmatason arviointi

Osana Arvokas-ohjelman koordinaatiohankkeen työtä toteutetaan arviointitutkimus Arvokas-ohjelman kokonaisuudesta. Avustusohjelman vaikutuksia arvioimalla selvitetään:

  1.  Avustusohjelman hankkeiden aikaansaamat yksilötason muutokset.
  2.  Avustusohjelman yhteiskunnalliset (ja taloudelliset) vaikutukset.
  3.  Tavoitteena on myös lisätä yhteistä ymmärrystä eriarvoisuuden yhteiskunnallisista rakenteista ja ratkaisuista eri ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi.