Yhdenvertaisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tornio
Sodankylä
Kemijärvi
Kemi
Enontekiö
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ennaltaehkäisy
Saatavuus
Saavutettavuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Demokratia
Matalan kynnyksen palvelu
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avoin olohuone on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti niille, jotka kaipaavat apua, rentoa oleilua ja yhteisöllisyyttä ilman tiettyjä sitoumuksia kuten päihteettömyyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Digitaaliset palvelut
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monipuolista ja osallistavaa digitoimintaa oululaisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tervetuloa Pyhäjoelle! oli Euroopan Sosiaalirahaston tuella rahoitettu monitahoinen hanke, joka edisti kaksisuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita, sekä ehkäisi puolisotyöttömyyttä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tarjoamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, amma

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty kehittämisohjelma, jolla turvataan suomalaisille ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Sosiaaliala
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Köyhyys
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa (1/2022-10/2024) kehitetään Kaikukortin ja Kaikukannan käyttöä sote/hyte-puolen tiedolla johtamisen tukena, Kaikukortti-asiakkaiden osallisuuden mittaamista sekä toimijuuden lisäämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Saatavuus
Yhdenvertaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Viestintä
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digihautomo-toiminnassa lisätään kehitysvammaisten henkilöiden valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia kehittäjinä ja digivaikuttajina. Toimintaa toteutetaan etäyhteydellä.