Eriarvoisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vieremä
Sonkajärvi
Kiuruvesi
Iisalmi
Aihealueet
Kohtaaminen
Eriarvoisuus
Dialogisuus
Asiakasosallisuus
Elämänlaatu
Ilmiöt
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen yksilöllisellä ratkaisukeskeisellä valmennuksella lisätään ymmärrystä omista erityispiirteistä, sekä luodaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja elämänhallintaan vaikuttaviin haasteisiin om

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Eriarvoisuus
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Anestesiahammashoito perusterveydenhuollossa palvelee potilasryhmää, jonka hammashoito perusterveydenhuollossa on syystä tai toisesta osoittautunut mahdottomaksi, mutta potilasryhmä ei täytä erikoi

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Liikkuvat palvelut
Eriarvoisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteenamme on vahvistaa palveluiden ulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta sekä kehittää asiakkaiden kanssa kaikkia etsivän lähityön toimintamallin osa-alueita;  jalkautuvassa ja etsivässä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Verkostot
Osallisuus
Vaikuttavuus
Eriarvoisuus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tukea tarvitsevien ikääntyneiden löytämiseksi sekä tarvittaviin palvelu- ja tukimuotoihin ohjaamiseksi ja motivoimiseksi.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Vuorovaikutus
Psykososiaalinen tuki
Osallisuus
Eriarvoisuus
Rikoksentorjunta
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilainen ja vankitaustainen sosiaalisen kuntoutuksen asiakas rakentavat dialogisen ja tavoitteellisen suhteen hyödyntäen tietoista tunnetyöskentelyä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Turvallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Eriarvoisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sydänpysähdys on aikakriittinen hätätilanne. Nopeasti aloitettu peruselvytys ja sydäniskurin käyttö parantavat autettavan selviytymismahdollisuuksia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Perhepalvelut
Järjestöt
Yhteistyö
Haja-asutusalue
Eriarvoisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelujärjestöjen yhteinen toimintamalli, joka kokoaa ja jalkauttaa eri järjestöjen palveluita ja toimintaa keskitetysti ja resurssiviisaasti yhden nimittäjän alla sellaisille kohdealueille,

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kokemustieto
Kulttuuri
Kaupunkiseutu
Eriarvoisuus
Demokratia
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hima & Strada tuottaa vaihtoehtoisia kaupunkikierroksia, jotka lisäävät ymmärrystä eriarvoistumisen juurisyistä yhdistämällä kokemustietoa, tutkimustietoa ja vaikuttamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Perhepalvelut
Asiakasosallisuus
Lastensuojelu
Vähemmistöt
Eriarvoisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eväitä arkeen romaniperhetyöprojektin kehittämässä Veera-työmallissa tavoitteena on tarjota romaniperheille kulttuurisensitiivistä tukea elämänhallinnan vahvistamiseksi.