KARITA-hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja, digitaalisia palveluja ja tekoälyn sekä robotiikan hyödynnettävyyttä kokeilujen kautta. Kokeilujen tuottamalla tiedolla voidaan tukea kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeesta on kohonnut. Lisäksi etsitään kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista hyödyntäviä ratkaisuja kotiympäristössä tai välimuotoisessa asumisympäristössä.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Eksoten KARITA-hanke
Lyhyt kuvaus

KARITA-hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja, digitaalisia palveluja ja tekoälyn sekä robotiikan hyödynnettävyyttä kokeilujen kautta. Kokeilujen tuottamalla tiedolla voidaan tukea kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun piirissä, mutta riski palveluiden tarpeesta on kohonnut. Lisäksi etsitään kotihoidon asiakasta, hänen perhettään ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaista hyödyntäviä ratkaisuja kotiympäristössä tai välimuotoisessa asumisympäristössä.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankeen päätavoitteena on teknologiaa hyödyntäen vähentää sote-palvelujen tarvetta ikäihmisten palveluissa sekä myöhentää säännöllisten palvelujen tarvetta.

Yhteisiä vaikutuksia: Liittyen teknologian käyttöönottoprosessin sujuvuuteen, henkilöstön kuormittumisen vähenemiseen ja asiakastyytyväisyyteen

Lyhyen aikavälin vaikutukset: Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset kohdistuvat asiakaspalvelujen kehittymiseen, palveluvalikoiman laajenemiseen ja työn tekemisen muutoksen aikaan saamaan työhyvinvoinnin paranemiseen.

Pidemmän aikavälin vaikutukset: Odotetaan palvelujärjestelmän kehittyminen vastaamaan nykyistä paremmin muuttuvia ja kasvavia asiakastarpeita. Odotuksena on, että kehittyvä palvelu, parantuva tiedonkulku ja asiakkaan saama tuki mahdollistavat asiakkaan oman tahdon ja omien valintojen toteutumisen nykyistä paremmin.

Kehitettävien toimintojen odotetaan parantavan yhteiskunnan mahdollisuutta vastata jatkuvasti kasvavaan palvelujen kysyntään ja turvallisuuden tason nousemiseen Pohjois-Pohjanmaan ja Eksoten alueilla.

Toimiaika

1.1.2021-31.12.2022

Toimijat

Eksote (hallinnoija), Oulun kaupunki, LAB,OAMK  ja Finn-CCHTA,

yhteistyössä kotiin tuotettavien palvelujen asiakkaat, heidän omaisensa, palvelutarpeen arviointia tekevät palveluohjaajat ja kotiin tuotavien palvelujen henkilökunta esimiehineen.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Marja Laamanen
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marja.laamanen@eksote.fi

Tekijä

Marja Laamanen

Luotu

26.03.2021

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla KARITA-hanke

Aihealueet

Hyvinvointiteknologia Kotona asuminen Henkilöstöressurssit ja osaaminen Kotihoito

Ilmiöt

Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia