Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaa kehitetään kansallinen Terapiat etulinjaan-toimintamallin mukaisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudellamaalla suunniteltava ja käyttöönotettava kaatumisten ehkäisyn toimintamalli, joka perustuu maailmansuosituksiin ja sisältää riskinarvioinnin lisäksi omahoitopolun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitotyön asiantuntijoiden nykytilaselvitys; asiantuntijatehtävät, resurssit, koulutustausta...

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kokeilu
Vanhustenhuolto
Perusterveydenhuolto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konkreettinen suunnitelma sairaalan osaston (pienryhmän) avaamiseksi moniammatilliseksi osaamismoduuliksi, joka mahdollistaa opiskelijamäärien lisäämisen yksiköissä ja opiskelijoiden pääsyn paremmi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Vuorovaikutus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on edistää esihenkilöiden muutoskyvykkyyttä  vahvistamalla vuorovaikutusta, kehittämällä esihenkilötaitoja ja - osaamista sekä vahvistamalla esihenkilöiden johdonmukaista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitu 20kpl älykkäitä lääkeannosteluautomaatteja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdelle kotihoidon alueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on kuvata ja toteuttaa selkeä kokonaisuus, miten kehittyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VAKE-ammattilaiseksi/-ammattilaisena.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmenna – perehdytä – opi -valmennuksen tarkoituksena on 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhyvinvointi
Johtaminen
Prosessien kehittäminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiantuntijuusmallin tavoitteena on parantaa kotihoidon pitovoimaa tukemalla henkilöstöä oman ammattitaidon vahvistamisessa ja kehittämisessä sekä lisäämällä asiantuntijuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tk-lääkäri 2.0:sta muokattu malli, jolla mahdollistetaan myös hoitajille jatkuva kouluttautuminen omien mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen mukaan.