Elämänote-ohjelmassa on 20 hankkeen voimin kehitetty toimintamalleja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista ja vahvistavat heidän osallisuuttaan. Tavoitteena on, että toimintamallit tulevat tunnetuiksi ohjelman aikana ja että niiden käyttö jatkuu ohjelman jälkeenkin. Tämän kokonaisuuden alle kootaan hankkeissa toteutettuja hyviä käytäntöjä, joilla tuetaan iäkkäitä aktiivisempaan toimijuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ihmiset seisovat piirissä kädet sivuille levitettyinä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Elinikäinen oppiminen