Sippe-hyvinvointikutsuilla ikääntynyt vapaaehtoinen virittelee keskustelua muille ikääntyneille jostain hyvinvoinnin teemasta. Vapaaehtoisen kouluttaminen:

 1. Kutsuille tutustuminen ja osallistuminen
 2. Koulutus, 6 h
 3. Perehtyminen valittuun teemaan
 4. Testikutsut
 5. Valmis Sippe!

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sippe-hyvinvointikutsuilla ikääntynyt vapaaehtoinen virittelee keskustelua muille ikääntyneille jostain hyvinvoinnin teemasta. Vapaaehtoisen kouluttaminen:

 1. Kutsuille tutustuminen ja osallistuminen
 2. Koulutus, 6 h
 3. Perehtyminen valittuun teemaan
 4. Testikutsut
 5. Valmis Sippe!
Toteutuspaikka
Pääkoordinaatio Turussa, valtakunnallinen levittäminen ympäri Suomen (mm. Salo, Lahti, Ylivieska, pääkaupunkiseutu, Kotka).
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Verkkosivun osoite

Tekijä

Anni Suvitie

Luotu

15.06.2021

Viimeksi muokattu

28.06.2021
Ratkaisun perusidea **

Vapaaehtoisen kouluttamisen vaiheet:

 1. Kutsuille tutustuminen ja osallistuminen
  Vapaaehtoinen saa käsityksen kutsuilla, mistä toiminnassa on kyse.
   
 2. Koulutus, 6 h
  Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Koulutus on osallistujalle maksuton eikä sido mukaan toimintaan. Koulutuksessa läpikäydään Sippe-toiminnan ideaa ja perusteita, Sippe-kutsujen rakennetta, ryhmänohjauksen haastavia tilanteita, nettikutsujen muotoa sekä ideoidaan kutsujen sisältöä itseä kiinnostavasta teemasta. Koulutuksia on järjestetty myös verkossa. 
 3. Perehtyminen valittuun teemaan
  Vapaaehtoinen saa tutustua itsenäisesti Sippe-vapaaehtoisen työkirjaan sekä materiaalipakettiin valitsemastaan hyvinvoinnin teemasta (lista teemoista alla).
   
 4. Testikutsut
  Kun vapaaehtoinen kokee olevansa valmis, hänelle sovitaan ensimmäiset testikutsut turvalliseksi tiedettyyn ryhmään. Ammattilainen on mukana kutsuilla ja tarvittaessa vapaaehtoisen tukena. Kutsujen jälkeen vapaaehtoisen kanssa käydään reflektoiva keskustelu kutsuista.
   
 5. Valmis Sippe!

Kutsuilla vapaaehtoinen johdattelee keskustelua teemaan liittyen. Hän toimii tavallisen ihmisen taidoin, hyödyntäen omaa osaamistaan ja kokemuksiaan, kuitenkin pohjaten keskustelun näyttöön perustuvaan tietoon hyvinvoinnista. Jokaisesta teemasta on koottu oma kassi, jonka vapaaehtoinen voi ottaa mukaan kutsuille. Vapaaehtoinen saa suunnitella kutsujen sisällön itse ja voi hyödyntää kutsuja varten koostettua valmista materiaalia. Lue lisää Sippe-hyvinvointikutsut -toimintamallista.

Materiaalit ovat valmiina yli kymmenestä teemasta:

 • liikunta
 • ravitsemus
 • uni & lepo
 • musiikki
 • luonto
 • mielen hyvinvointi
 • kirjallisuus
 • lemmikit
 • matkailu
 • kuvataide
 • valokuvat
 • muistelu
Toimintaympäristö **

Sippe-vapaaehtoisten koulutus voidaan toteuttaa kasvokkain tapahtuvana koulutustilaisuutena tai videoyhteyden välityksellä verkossa. Koulutuksen jälkeen vapaaehtoinen saa perehtyä valitsemansa teeman materiaaleihin itsenäisesti. Koulutuksen tarjoaa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas.

Sippe-hyvinvointikutsuja järjestetään kasvotusten pienellä porukalla (esim. kotona, ulkona tai muussa mukavassa paikassa) sekä verkossa. Lue lisää Sippe-hyvinvointikutsuista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kotona asuvat yli 60-vuotiaat, joilta puuttuu merkityksellinen tekeminen tai ovat muutostilanteessa (esim. leskeytyminen, muutto uudelle paikkakunnalle tai eläköityminen). 

Sippe-vapaaehtoisena toimimista edistää halu olla vuorovaikutuksessa uusien ihmisten kanssa, kiinnostus valittuun hyvinvoinnin teemaan ja rohkeus toimia ryhmässä. Jokaista Sippe-vapaaehtoista kuitenkin kannustetaan hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja toimimaan Sippenä juuri omana itsenään.

Haastateltujen vapaaehtoisten osalta (N=9) kokemus elämän merkityksellisyydestä oli lisääntynyt. Vapaaehtoistoiminta on vahvistanut omaa identiteettiä sekä tarjonnut sosiaalisen verkoston ja mahdollisuuden olla aktiivinen toimija.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ehdot laadittu toimintaa käynnistävän paikkakunnan näkökulmasta.

Toiminnan käynnistämisen vaiheet: Löydä monipuolisen etsivän työn kautta Sippe-vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita (vapaaehtoistoiminnan verkostot, laaja viestintä, kohdennettu mainostus esim. eläkeläisyhdistyksille). Tilaa Sippe-toiminnan esittely ja kutsu mukaan ammattilaisten lisäksi mahdollisia vapaaehtoisia, sovitaan Sippe-vapaaehtoisten koulutus. 

Henkilöstö, aika, raha: Paikallista Sippe-toimintaa koordinoiva henkilö, resurssit vapaaehtoisten tukemiseen ja kutsujen koordinointiin. Sippe-vapaaehtoisia voidaan kouluttaa esimerkiksi yhdistyksille, kunnille ja yrityksille.

Paikallinen juurruttaminen: Näkyvyyttä paikallisissa verkostoissa, yhteydenpito Sippe-verkoston kanssa, tukea ja virkistystä vapaaehtoisille.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas tarjoaa paikkakunnille maksutta esittelyn, vapaaehtoisten koulutuksen, laajat materiaalit, tuen ja verkostot.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sippe-vapaaehtoisille (N=9) tehtiin syvähaastattelut vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyydestä, josta otteita alla:

Mitä vapaaehtoistyön tekeminen tuo elämään?

 • Sosiaalisia suhteita
 • Rohkeuden tarjota apua ja auttaa vieraita ihmisiä ja vastaantulijoita
 • Kokemuksen siitä, että omaa osaamista arvostetaan
 • Voimia ja vaihtelua yksitoikkoiseen arkeen
 • Vertaistukea muilta vapaaehtoisilta

Millaista osaamista sippenä toimiminen on tuonut?

 • Ryhmänohjaustaitoja: miten saada ryhmä toimimaan keskenään
 • Rohkeutta löytää oma tapa toimia omana itsenään
 • Rohkeutta puhumiseen
 • Uskallusta epäonnistua ja yrittää uudelleen
 • Esiintymisvarmuutta ja nopeaa reagointikykyä
 • Taitoa arvostaa erilaisia kokemuksia: jokaisen henkilökohtainen kokemus on arvokas, ei toisen kokemusta parempi tai huonompi
 • Mahdollisuuden löytää itseä kiinnostavat aihepiirit ja syventyä niihin
 • Kyky löytää ja omaksua uutta tietoa ja jakaa sitä eteenpäin
 • Vaikuttamismahdollisuus ihmisten tietoon, asenteisiin ja oletuksiin
 • Uskallusta rohkaista positiivisuuteen
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Korkeakouluopiskelijoiden opintokokonaisuus vapaaehtoistoiminnasta voidaan yhdistää Sippe-toimintaan (opiskelijat Sippe-kutsujen koollekutsujina tai Sippe-vapaaehtoisina).

Sippe-toiminta soveltunee käytettäväksi myös muiden kohderyhmien keskuudessa, kuten maahanmuuttajien, työttömien tai muiden vertaisryhmien kanssa. Sippe-hyvinvointikutsuja on pidetty SETA:n kautta sateenkaarisenioreiden ryhmissä sekä KOL ry:n kautta sotaorvoille.

Monipuolinen näkyvyys tavoittaa laajasti: Sippe-projektissa hyödynnetty lehtimainoksia, webinaareja, infotilaisuuksia, verkko- ja printtiartikkeleita sekä uutiskirjeitä.  Somessa Facebook, Twitter ja YouTube. Näkyvyyttä saatu myös Elämänote-verkoston kautta sekä yhteystyökumppaneiden, kuten esim. Turun kaupungin, kautta. 

Ikäihmisten innostaminen uudenlaiseen toimintaan on haastavaa. Siksi tulee hyödyntää erilaisia keinoja toiminnan havainnollistamiseksi ja ihmisten mukaan kannustamiseksi. On tärkeää ymmärtää, että Sippe-vapaaehtoisten rekrytointiin ja innostamiseen tarvitaan aikaa sekä resursseja. 

Kansikuva
Ihmiset seisovat piirissä kädet sivuille levitettyinä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Ikääntyminen Vertais- ja vapaaehtoistyö Ryhmätoiminta Osallisuus Elinikäinen oppiminen

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset Organisaatiot Yritykset