Etelä-Karjalan rakenneuudistushankkeella (Joukkuepeliä) tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kansikuva Ajantasaiseen tietoon perustuva asiakkuudenhallinta
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Asiakassegmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut

Miten voit 55 -vuotias, voit tehdä terveystarkastuksen Omaolossa
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Eksote
Toimintamalli
Etäpalvelu
Suun terveydenhuolto

Hyvät käytänteet poikkeustilanteissa
Toimintamalli
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Pelastustoimi
Varautuminen
Kriisityö
Turvallisuus

Miikkulaisten perhe, Joukkuepeliä-hankkeen keulahahmot
Toimintamalli
Turvallisuus
Pelastustoimi
Digitaaliset palvelut
Kotona asuminen
Arviointi ja tiedonkeruu

Monialaisen asiakasohjauksen toimintamalli teksti kansikuvana
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Arviointi

Kansikuva Sosiaalihuollon tiedonhallinta
Toimintamalli
Tiedonhallinta
Arviointi ja tiedonkeruu

Toimintamalli
Turvallisuus
Tietojohtaminen
Kotona asuminen

Kansikuva Tekoälyratkaisujen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Robotiikka ja tekoäly
Asiakassegmentointi
Digitaaliset palvelut
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen

toimintakykymobiili
Toimintamalli
Toimintakyky
Digitaaliset palvelut
Arviointi
Tiedonhallinta

Kansikuva Vinkkilista järjestämisen ja strategian valmisteluun
Toimintamalli
Strategia
Järjestäminen
Hyvinvointialue