Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. Työkykyohjelman tarkoitus on: 

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä​

 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä​

 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Kansallinen Työkykyohjelma Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Helsinki: Työkykyisempi Stadi -hanke
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. Työkykyohjelman tarkoitus on: 

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä​

 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä​

 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Kansallinen Työkykyohjelma Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Helsingin kaupungin Työkykyisempi Stadi –hanke sisältää kaksi osakokonaisuutta, Työkyvyn tuki ja Tuetun työllistymisen menetelmät.

Työkyvyn tuen osakokonaisuuden tavoitteet:

 • Rakentaa Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskusmallin sisälle työkyvyn tuen monialainen palvelukokonaisuus, jolla varmistetaan työttömän asiakkaan työkyvyn tuen oikea-aikainen tunnistaminen sekä eheät palveluketjut ​

 • Rakentaa työttömän palvelupolkuja yksilölliset tarpeet huomioiden ja varmistaa palveluiden, esimerkiksi työttömien terveystarkastus, saatavuus.    ​

 • Vahvistaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten osaamista työkyky- ja kuntoutuspalveluosaamista ja näin edistää asiakkaan työkyvyn tuen tarpeiden varhaista sekä oikea-aikaista tunnistamista. 

Tuetun työllistymisen osakokonaisuuden tavoitteet:

 • Työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolku rakennetaan osaksi Helsingin työllisyyskokeilun palvelumallia​

 • Vahvistetaan henkilöstön osaamista sosiaalihuollon työllistymisen tuen palvelupolusta, tuetun työllistymisen menetelmistä ja näiden soveltamisesta asiakastyöhön. ​

 • Pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta nykyistä laajemmalle kohderyhmälle​

 • Pilotoidaan alihankinta-/Jobcenter-mallia ja perustetaan jobcenter(it) 

 

Toimiaika

Työkykyisempi Stadi -hanke toimi vuosina 2020-2022. 

Toimijat

Hankkeessa toimii projektiryhmä ja ohjausryhmä, joihin kuuluu ammattilaisia Helsingin sote-palveluista, työllisyyspalveluista sekä Kelasta, Uudenmaan TE-toimistosta, Vatesin edustaja ja kokemusasiantuntija. 

Näiden lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneihin kuuluvat mm.:  Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Vates, Kehitysvammaliitto, Autismiliitto, Työttömien keskusjärjestö ry ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT Ry. Hankkeessa toimii kokemusasiantuntijoiden kehittäjäryhmä. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Saara Teinilä
Yhteyshenkilön organisaatio
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
saara.teinila@hel.fi

Tekijä

Viveca Kailasto

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

02.01.2023