Vinkkivarikko on Pieksämäen kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä toteuttama, kaikille kaupungin asukkaille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Vinkkivarikolta kävijä saa kokonaisvaltaista ja asiantuntevaa tietoa kaupungin palveluista ja järjestöjen toiminnasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointikioski Vinkkivarikko
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vinkkivarikko on Pieksämäen kaupungin ja järjestöjen yhteistyössä toteuttama, kaikille kaupungin asukkaille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Vinkkivarikolta kävijä saa kokonaisvaltaista ja asiantuntevaa tietoa kaupungin palveluista ja järjestöjen toiminnasta.

Toteutuspaikka
Hyvinvointikioski Vinkkivarikko sijaitsee Pieksämäellä Prisman sisäänkäynnissä Veturitorin puolella, mukana myös erilaisissa tapahtumissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pieksämäki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Luotu

02.12.2020

Viimeksi muokattu

28.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Toiminnassa tavoitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa palvelujen ja tukitoimien (mm. vertaistuki) integrointia sekä osallisuuden vahvistamista. Vinkkivarikolta kuntalaiset saavat tietoa ja tukea omaan elämäänsä sekä eri toimijat tietoa toimintansa tueksi. Tavoitteena on itsehoito ja hyvinvoinnin edistäminen. Vinkkivarikolla olevilla asiantuntijolla on ajantasainen tieto, joten kuntalaisten ei aina tarvitse mennä hakemaan apua esim. sosiaali- ja terveyspalveluista vaan avuksi voi riittää järjestön vertaistuki.

Toimintaympäristö **

Koko väestön hyvinvoinnin edistäminen koetaan Pieksämäellä keskeiseksi asiaksi. Palveluissa erityisesti ikääntyvän väestön palvelut kuormittuvat. Matalan kynnyksen kohtaamispaikasta löytyy ohjausta, jotta ihmiset ohjautuisivat heti oikeaan paikkaan eivätkä tarpeettomasti kuormittaisi kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja.

Järjestökentän tarve:

- tietoisuuden lisääminen järjestöjen toiminnasta 

- enemmän kohtaamispaikkoja

- järjestöjen keskinäisen yhteistyön lisääminen

- järjestöjen ja julkisen palveluntuottajan yhteistyön lisääminen.

Osallisuusnäkökulma:

- kansalaisvaikuttaminen ja osallisuuden lisääminen

- yksi foorumi kuntalaisten ja eri toimijoiden vuorovaikutteisuuteen sekä kehittämiskumppanuuteen   

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmiä ovat ikäihmiset, työikäiset, nuoret ja lapsiperheet. Kävijöiltä kerätään palautteita, toteutetaan kyselyjä ja kilpailuja sekä arvotaan palkintoja.

Kehittämishaasteena on saada pidettyä yllä sellaista valmiutta, että kohderyhmät saavat lisätietoa tarpeellisiin kysymyksiin. Jatkossa digitaalisen yhdistysten yhteystieto- ja palvelualustan hyödyntäminen mahdollisten esitekansioiden tueksi.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Pieksämäen hyvinvointityöryhmä linjaa ja sitoutuu resursseihin, joista työpanos on merkittävin. Myös järjestöjen vapaaehtoisuudella on iso rooli.

Tavoitteena on, että paikalla olisi aina kaupungin palvelujen edustaja (työpanosta ei ole ollut käytettävissä niin paljon kuin mikä olisi ollut toiminnan kannalta tarpeen) sekä järjestöjen edustaja. Suunnittelussa on käytetty apuna järjestöjen valtakunnallisten teemapäivien vuosikelloa. Tämä kello on hyvä huomioida sekä järjestöjä että kaupungin edustajia Vinkkivarikolle kutsuttaessa. Teemapäivien kautta saadaan parempaa näkyvyyttä toiminnalle.

Kaupungin palveluohjauksella on koordinointitehtävä. Tarvitaan yhteistyöverkosto, joka ottaa yhteisvastuun jatkuvuuden ja toimivuuden kehittämisestä.

Tiedottamista pitää tehdä kuntalaisille monikanavaisesti (sanomalehdet, somekanavat, ilmoitustaulut). Järjestötoimijoita ja kaupungin eri yksiköitä lähestytään puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi viestitään käytännön tilanteissa eri toimijoiden kanssa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Fyysinen pitopaikka on kokeilun myötä vaihtunut, koska ensimmäinen paikka ei tavoittanut kuntalaisia. Jatkokehittämisessä pitäisi miettiä sellaista tilaa, jossa olisi mahdollisuus kahdenkeskeiseen keskusteluun.

Kun tietoisuus Vinkkivarikon toiminnasta on lisääntynyt, toimintaan osallistuneiden määrä on kasvanut. Tuloksiin pääsemiseksi on toimijoiden itse oltava aktiivisia ja otettava kontaktia kävijöihin.  

Hyvinvointikäsitettä pitäisi voida ajatella laajemmin: hyvinvointiin mukaan esim. liikunta, kulttuuri, ympäristö, turvallisuus ja mielen hyvinvointi. Vinkkivarikko voi tuoda tämän monipuolisen hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet kuntalaisille näkyväksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa mihin vain, mutta toiminnassa pitää olla alusta saakka selkeä ja laaja-alainen yhteistyöverkosto ja sille koordinaattori. Toiminta ei ole taloudellisesti raskasta. Se ei vaadi isoa taloudellista panostusta vaan ennemminkin hyvää tahtoa.  

Verkostoituminen, selkeä tehtäväjako ja luottamus ovat tärkeitä asioita. Kukin toiminnassa mukana oleva osapuoli hoitaa oman tonttinsa sovitusti. Toiminnan tulee olla suunniteltua siten, että toimintaan osallistuville tarjotaan ajankohtaa riittävän ajoissa.

Toiminnan fyysisen paikan pitää olla luonteva paikka. Sellainen, mihin arimmatkin ihmiset uskaltavat poiketa eikä paikkaan tarvitse mennä erikseen.

Toiminta ei maksa kävijöille mitään eikä se ole kaupallista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla tasoilla; ennaltaehkäisevästi mutta myös riskitasolla tarvitaan ohjausta ja neuvontaa nykyistä enemmän.

Vinkkivarikon toimintaa tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti ja toimintaan kutsutaan mukaan uusia toimijoita. 

Kansikuva
Vinkkivarikko guide

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä