Hoidon ja palvelujen piirin pääsy on korona-pandemian vuoksi hidastunut. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman kehittämistyön kautta varmistamme, että palvelujen kyky vastaanottaa asiakkaita, jo varhaisesta vaiheesta alkaen, palautuu ennalleen ja paranee. Kehittämistyöllä varaudumme myös mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Hoidon ja palvelujen piirin pääsy on korona-pandemian vuoksi hidastunut. Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman kehittämistyön kautta varmistamme, että palvelujen kyky vastaanottaa asiakkaita, jo varhaisesta vaiheesta alkaen, palautuu ennalleen ja paranee. Kehittämistyöllä varaudumme myös mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä vähentää korona-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, hoito-, kuntoutus - ja palveluvajetta. Tavoitteena on myös tukea mielenterveyskuntoutujien työelämään pääsyä ja paluuta sekä työelämässä pysymistä. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleviin asiakasryhmiin, esimerkiksi pitkäaikaissairaisiin sekä lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joilla on mielenterveyden pulmia tai ongelmia päihteiden käytössä. Kehittämistyön kautta varaudutaan myös mahdollisiin tulevaisuuden pandemioihin.

Palveluita kehitetään palkkaamalla eri alan ammattilaisia suoraan asiakastyöhön, palvelemaan asiakkaita. Rahoituksen turvin OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, toimintaa laajennetaan maantieteellisesti kattamaan koko Keski-Suomen hyvinvointialue, mikä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. 

Hankkeessa tullaan luomaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle toimintamalli, hyvinvoinnin palvelukonsepti, jonka avulla asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä. Palvelut kootaan digitaaliseen muotoon, ”palvelutarjottimeen”, joka pitää sisällään tarjolla olevia liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta edistäviä palveluita ja toimintoja.

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman kanssa.

Toimiaika

- Ensimmäisen vaihe 1.1.−31.12.2022

- Toinen vaihe vuosille 2023−2025 

Toimijat

- asiakkaat

- järjestöt

- ammattilaiset

- Keski-Suomen kunnat

- Muut kumppanit, organisaatiot sekä verkostot

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Emilia Nygren
Yhteyshenkilön organisaatio
Jyväskylän kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
emilia.nygren@jyvaskyla.fi

Luotu

26.07.2022

Viimeksi muokattu

01.11.2022
Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteenamme on

  • asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsyn (7 vuorokauden hoitotakuu) nopeuttaminen ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja
  • korona-pandemian aiheuttaman sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvajeen vähentäminen
  • digitaalisten palveluiden laajentuminen koko Keski-Suomen hyvinvointialue (OmaKS.fi-palvelu)
  • vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista: lisätä vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ottaa käyttöön hoitoon pääsyä edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot