Vertaisryhmä alakouluikäisille lapsille. Lapsen pärjäävyyttä vahvistavaa ja voimavarakeskeistä toimintaa. Pilotti toteutettiin 10 kerran ryhmätoimintana. Läsnä luonto ja eläinavusteisuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten vertaistukiryhmä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisryhmä alakouluikäisille lapsille. Lapsen pärjäävyyttä vahvistavaa ja voimavarakeskeistä toimintaa. Pilotti toteutettiin 10 kerran ryhmätoimintana. Läsnä luonto ja eläinavusteisuus.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Similä

Luotu

23.03.2022

Viimeksi muokattu

20.12.2022
Toimintaympäristö **

Ammattilaisten näkemyksen perusteella palvelujen lisäksi tulisi tarjota vertaistukea lapsille ja nuorille. Vertaistuen avulla voitaisiin lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä elämäntilanteista, kannatella ja vahvistaa kasvussa sekä valaa uskoa ja toivoa tulevaisuuteen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä 7-13-vuotiaat lapset

Toteutettu kysely ja palaute sekä ryhmäpalaute ryhmäkerroilta

Ryhmän alkaessa lapset ovat voineet vaikuttaa ryhmäkertojen sisältöön

Ryhmäkertojen sisällön teemat olivat: lapsen omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, itsetuntoharjoitteet, tunnetaidot, sosiaaliset taidot (kaverisuhteet), lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja vertaistuki. Toimintaa tuettiin eläinavusteisella toiminnalla ja luontoa hyödyntäen.

Kansikuva
Lasten vertaistukiryhmä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet