Lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli. Malli koostuu lasten sosiaalityön ja yhteistyötahon osioista sekä asiakkaan julisteesta ja esitteestä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli. Malli koostuu lasten sosiaalityön ja yhteistyötahon osioista sekä asiakkaan julisteesta ja esitteestä.

Toteutuspaikka
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

02.12.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Malli koostuu kolmesta eri osasta; yksi asiakkaille, yksi monialaisille yhteistyötahoille sekä yksi lastensuojeluun. Yhteistyötahojen osassa on määritelty yhteistyötahoille toimintaohjeet huolen heräämisestä lähtien sekä mm. lastensuojelun konsultointi ohjeet.

Toimintaympäristö **

Lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi on mallinnus sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:n mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista. Mallissa on huomioitu myös lastensuojelulain (417/2007) 26 §:n mukainen lastensuojelutarpeen selvittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille, monialaisia yhteisiä toimintamalleja tarvitaan asiakkaan oikea-aikaisten ja monialaisten palveluiden järjestämiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapsen ja perheen monialaisesta palvelutarpeen arvioinnista vastaa lasten sosiaalityön tai lastensuojelun ammattihenkilö. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti yhteistyössä asiakkaan monialaisen verkoston kanssa. Monialaiseen verkostoon kuuluvat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon, sivistystoimen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat.

Mallin kehittämisen tueksi rekrytoitiin kaksi kokemustoimijaa, vanhempia, joiden lapsille on tehty useampi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen arviointi. Molempia kokemustoimijoita tavattiin kaksi kertaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mallia ei ehditty ottaa hankkeen aikana käyttöön. Kajaanin palvelutarpeen arviointi tiimissä otettiin hankkeen aikana käyttöön sosiaalihuollon sisäinen kalenterointi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli sopii sovellettavaksi lasten sosiaalityöhön / lastensuojeluun myös Kainuun ulkopuolella.

Kansikuva
Kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready