Lastensuojelun ja Lanun yhteisasiakkaiden hoitopolkumallinnus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua. Monialainen mallinnus esittää, miten lastensuojelun ja Lanun yhteisasiakkaiden työskentelyssä keskitytään monialaiseen yhteiseen työhön. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun ja Lanun yhteisasiakkaiden hoitopolkumallinnus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua. Monialainen mallinnus esittää, miten lastensuojelun ja Lanun yhteisasiakkaiden työskentelyssä keskitytään monialaiseen yhteiseen työhön. 

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Leena Tikkala

Luotu

11.11.2022

Viimeksi muokattu

28.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialainen työmalli, jossa joustavasti kootaan monialainen verkosto lastensuojelun asiakkaan osallisuutta tukien, ja erityisesti sellaisten asiakkaiden kohdalla, joiden tilanteessa ei tapahdu muutosta tai tilanne on jumiutunut, asiakas on hoitojonossa tai asiakkaan asioissa olevat toimijat eivät kommunikoi keskenään. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaista työskentelyä juurrutetaan ja levitetään esimerkiksi kouluttamalla lastensuojelun sosiaalityöntekijät Lapsen puheeksi neuvonpidon käyttöön sekä muodostetaan systeemistä toimintamallia tukevat ohjausryhmät eri alueille. Lapset puheeksi -neuvonpito on yksi tapa tehdä monialaista työtä. Systeeminen työote ja Lapset puheeksi -menetelmät vaativat johtamista ja sitoutumista valittuihin työmenetelmiin. Toimintatapa vakiinnutetaan vaiheittain kouluttamalla ja pitämällä työpajoja, sekä rakentamalla lastensuojelun työskentely tiimirakenteisiin, jotka tukevat työtapaa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrinen työ vaatii vielä toimintatavan juurruttamista ja vakiinnuttamista. Monialainen työskentely vaatii ennen kaikkea sitä, että annetaan aikaa kehittämiselle ja sitoudutaan siihen, mihin ryhdytään. Arvioinnin tuloksena lastensuojelun ja psykiatrian yhteinen työskentely vaatii yhteistä toimintakulttuuria, koska sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävät tiimirakenteet eivät ole kuntakohtaisista kulttuureista johtuen kovin yleisiä. Hyvinvointialueilla, joissa uudistetaan palvelurakenteita, kyseinen lastensuojelun ja psykiatrian yhdistävä tiimirakenne on ennen muuta mahdollista sekä odotettavaa. Erityisesti niille asiakasryhmille, jotka olivat pilotoinnin kohteena. Lastensuojelun ja psykaitrian yhdistävä tiimirakenne voi tuoda useita edellytyksiä vastata haasteellisiin lastensuojelua ja psykiatriaa tarvitseviin asiakasryhmiin. Tähän liittyy kuvassa oleva tiimirakennemalli. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii aikaa työntekijöille sekä mahdollisuuksia konsultoida. Tämän vuoksi käyttöönotto vaatii ohjausryhmän tuen. 

Kansikuva
Lastensuojelun ja lasten ja nuorten psykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolku

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis