OSMO -hankkeen (2018-2020) toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se oli organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua. Hanke oli ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5). Tavoitteena oli luoda maakunnallinen yhteistoimintamalli sekä yhteneviä käytäntöjä asiakasosallisuuden vahvistamiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen ja työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
OSMO - Osallisuutta moniammatillisesti
Lyhyt kuvaus

OSMO -hankkeen (2018-2020) toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se oli organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua. Hanke oli ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5). Tavoitteena oli luoda maakunnallinen yhteistoimintamalli sekä yhteneviä käytäntöjä asiakasosallisuuden vahvistamiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen ja työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kohti maakunnallisia yhteneviä käytäntöjä:

 • Asiakasosallisuuden edistämisessä
 • Asiakkaan osaamisen ja palvelutarpeen tunnistamisessa
 • Palvelutarpeen arvioinnissa sekä osaamisen, työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä
 • Sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa
 • Tiedontuotannon menetelmissä

Työskentelyssä huomioitiin ja hyödynnetiin jo tehtyä kehittämistyötä. Yhteistyötä tehtiiin maakunnan kuntien, kokemusasiantuntijoiden sekä sidosryhmien ja
alueella toimivien hankkeiden kanssa.

Toimiaika

2018-2020

Toimijat

Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja se on organisoitunut osaksi Etelä-Pohjanmaan monialaista yhteispalvelua.

Hankkeen kohderyhmät:

- Aikuissosiaalityön ja monialaisen yhteispalvelun työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat
- Aikuissosiaalityön, monialaisen yhteispalvelun ja sidosryhmien työntekijät

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Hankekoordinaattori Maarit Pasto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
maarit.pasto@seinajoki.fi

Luotu

07.04.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoite - kohti maakunnallisia yhteneviä käytäntöjä:

 • Asiakasosallisuuden edistämisessä
 • Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa sekä osaamisen, työ- ja toimintakyvyn selvittämisessä
 • Sosiaalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa

Kehittämistyössä huomioitiin ja hyödynnettiin jo tehtyä kehittämistyötä. Yhteistyötä tehtiin maakunnan kuntien, kokemusasiantuntijoiden sekä sidosryhmien ja alueella toimivien hankkeiden kanssa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoiteltavat tuotokset

 • Yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittämistyössä
 • Maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen malli
 • Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite, joka laaditaan yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Maakunnallinen työohje monitoimijaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin
 • Työkalupakki työ- ja toimintakyvyn arviointiin
 • Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin asiakasesite
Tuotokset ja tulokset

ASIAKASOSALLISUUS

Yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittämistyössä. Mallia on prosessoitu hankkeen eri tilaisuuksissa ja työryhmissä syksystä 2019 lähtien.
Osallisuus malli monitoimijaiseen yhteistyöhön

Katso lisäähttps://www.eptyp.fi/asiakasosallisuus2   

SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Maakunnan yhteinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Mallia on työstetty lainsäädännön ja valtakunnallisen SOSKU-hankkeen materiaalin pohjalta. Työskentely on edennyt työpajasarjassa, jossa on ollut edustusta maakunnan eri kunnista / yhteistoiminta-alueilta. Työpajoissa on ollut mukana eri asiantuntijoita yhteisen tietopohjan saavuttamiseksi. Kokemusasiantuntijat ovat aktiivisesti osallistuneet mallin työstämiseen. Työpajasarja on toteutettu ajalla 9/2018-8/2019. 
Sosiaalisen kuntoutuksen malli - prosessikuvaus

OSMO-hankkeessa on tehty yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa asiakasesite sosiaalisesta kuntoutuksesta.
Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite

EPSHP:n koulutetut kokemusasiantuntijat ovat olleet hankkeen asiakastyössä osana sosiaalista kuntoutusta asiakkaille sosiaalisena tukena mm. asioinnissa, harrastuksissa ja terveydenhuollon käynneillä. Ohjeistuksessa on tietoa kokemusasiantuntijan tilaamisesta, käytännöistä ja prosessin etenemisestä.
Kokemusasiantuntijat sosiaalisen tukena

Sosiaalisen kuntoutuksen arviointipohja, jossa on hyödynnetty ICF-kuvausta.
Sosiaalisen kuntoutuksen arviointi

Katso lisäähttps://www.eptyp.fi/sosiaalinen-kuntoutus

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työohje sisältää kootusti tietoa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin vaiheista: palvelutarpeen arvioinnista ja tunnistamisesta, tietojen kokoamisesta ja suunnitelman laatimisesta sekä erilaisista palveluista, joita arvioinnin aikana voidaan hyödyntää. 
Monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työohje

Työkalupakkiin on koottu työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnettäviä mittareita ja menetelmiä sekä hyödyllisiä sivustoja.
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät - Työkalupakki

Kokemustoimijat ovat olleet mukana laatimassa esitettä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista. Esitteen tavoitteena on kertoa mistä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa on kyse ja miten asiakas voi itse tunnistaa tarpeen työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn.
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin asiakasesite

Katso lisäähttps://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi