Hankkeessa kehitetään ratkaisuja kotona asumisen tueksi sekä kotihoidon laatua ja vetovoimaisuutta teknologian hyödyntäminen. Luodaan opetuskotihoito joka edistää työvoiman siirtyminen opinnoista työelämään.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjanmaan TulKOTI - Österbottens TulKOTI
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja kotona asumisen tueksi sekä kotihoidon laatua ja vetovoimaisuutta teknologian hyödyntäminen. Luodaan opetuskotihoito joka edistää työvoiman siirtyminen opinnoista työelämään.

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet
  1. Luodaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, kuinka voidaan hyödyntää asiakaslähtöisesti teknologisia ratkaisuja kotona asuville, joille ei ole myönnetty kotihoidon palveluja. Lisätätään ikääntyneiden digiosaamista ja sen käyttöä toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena on, että ikäihmisillä on mahdollisuus asua turvallisesti kotona pidempään ja kotihoidon palvelujen tarve siirtyy.
  2. Varmistetaan, että henkilöstöresurssit kohdentuvat asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja parantaa kotihoidon toiminnan vaikuttavuutta ottamalla käyttöön tietojohtamisen työväline resurssien ohjauksen seurantaan ja arviointiin. Lisätään kotihoidon vetovoimaisuutta työpaikkana ja edistää kotihoidon henkilöstön riittävyttä tulevaisuudessa.
  3. Mallintaa opetuskotihoidon toimintamalli yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Malli antaa tulevaisuudessa mahdollisuudet työvoiman sujuvasta siirtymisestä opinnoista työelämään kotihoidossa ja lisää työn imua kotihoidossa.
  4. Luodaan Pohjanmaan kotihoidon laadun varmistuksen toimintamalli RAI työvälinettä ja asiakaspalautetta hyödyntämällä. Näiden avulla tunnistetaan laadun epäkohdat, määritellään laatutaso sekä seurataan ja arvioidaan laadun toteutumista. Malli on valmis vuoden 2022 lopussa. - Jalkautetaan yhteiset laatukriteerit ja laadun varmistuksen toimintamalli koko Pohjanmaan alueelle ja tietojohtamisen työvälineeksi. Jalkautettuna vuoden 2023 lopussa. - Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden järjestelmällinen seuranta - Laadukkaat, oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset kotihoidon palvelut
Toimiaika

1.1.2022 - 31.12.2023

Toimijat

Ikääntyneille joilla ei ole vielä kotihoidon palveluja ja tarvitsee tukea arjessa pärjäämseen. Asiakkaiden omaiset sekä kolmas sektori.

Kotihoidon johtajat, esihenkilöt ja työntekijät koko Pohjanmaan alueelle.

Oppilaitokset ja opiskelijat.

Kehittämis- ja laadunvastaavat.

Yhteistyö Pohjanmaan sote-keskuksen hankkeen kanssa.

Hyvinvoitntiteknologiaa tarjoavat organisaatiot.

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
André Åkerholm
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjanmaan hyvinvointialue - Österbottens välfärdsområde
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
andre.akerholm@ovph.fi

Luotu

25.04.2022

Viimeksi muokattu

31.01.2024