POSOTE20: Savonia-ammattikorkeakoulun ja Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen yhteistyön alusta

Täällä kohtaavat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat. Kokonaisuuden avulla välitetään tietoa sotekeskuksen, ikäkeskuksen ja perhekeskuksen piirissä olevista opinnäytetyömahdollisuuksista ja työelämään liittyvistä projekteista. Kts. Työpöytä 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
POSOTE20: Savonia-ammattikorkeakoulun ja Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen yhteistyön alusta
Lyhyt kuvaus

Täällä kohtaavat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat. Kokonaisuuden avulla välitetään tietoa sotekeskuksen, ikäkeskuksen ja perhekeskuksen piirissä olevista opinnäytetyömahdollisuuksista ja työelämään liittyvistä projekteista. Kts. Työpöytä 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tiedon sujuva saaminen opinnäytetyömahdollisuuksista ja projekteista.

Tuodaan yhteen toimijoita monialaisesti ja sujuvoitetaan ja tiivistetään ammattikorkeakoulun ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen yhteistyötä. Tavoitteena on, että opinnäytetyöt ja projektit vastaavat jatkossa paremmin työelämän tarpeisiin. 

 

Toimiaika

Toiminta aloitettiin yhteistyökokeiluna osana POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaa ja yhteistyöalustan pilotointi päätettiin marraskuussa 2022. 

Toimijat

Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen toimijat ja kehittäjät; sote-keskus, ikäkeskus, perhekeskus, digitaaliset palvelut, järjestö ja osallisuus

Ammattikorkeakoulun nimetyt henkilöt

Opiskelijat Savonia-ammattikorkeakoulusta, jotka hyödyntävät alustaa

 

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISTOIMET TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS HANKKEESSA JA YHTEYSHENKILÖT

Jos opiskelijaa kiinnostaa toteuttaa projektiopintoja tai lähteä työstämään opinnäytetyötä jostain osaprojektista, opiskelija on yhteydessä projektipäällikköön. Jokaisen projektipäällikön yhteystiedot löytyvät alla olevien kokonaisuuksien kohdalta.  

 

SOTEKESKUS

PROJEKTI: Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja monialainen yhteistyö tuen ja hoidon  

saatavuuden parantamiseksi sote-keskuksessa, projektipäällikkö Anssi Uutela, etunimi.sukunimi@ylasavonsote.fi

OSAPROJEKTIT

 1. Geneerisen asiakas- ja palveluohjausmallin kehittäminen ja pilotointi, Ylä-Savon SOTE

 1. Työikäisten asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen, segmentointimalli ja konsultaatiokäytänteet sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotolla, Kuopion kaupunki

 2. Vastaanottopalvelut -toimintamallin kehittäminen monialaisen tiimimallin pohjalta, Ylä-Savon SOTE

 3. Monialaisen tiimityön mallin pilotoinnin laajentaminen ja käyttöönoton vahvistaminen kaiken ikäisten paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kanssa, Varkauden kaupunki

 1. Monialaisen yhteistyön ja työparityön pilotointi sotekeskuksen ennaltaehkäisevässä työssä, Siilinjärven kunta

 1. Hyvinvointitarjottimen kehittäminen ja pilotointi järjestöjen toimintaa kokoavana alustana palveluohjauksessa

 1. Selvitys työikäisten ja ikääntyvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton suunnittelun ja koordinaation tueksi hyvinvointialueen sotekeskuksissa, PSSHP

 1. Yhteistyö- ja toimintarakenteen pilotointi tutkimuksellisuuden vahvistamiseksi sotekeskuksessa, Varkauden kaupunki

 

PROJEKTI: Vastaanottotoiminnan resurssit ja valmius hoitotakuuseen, projektikoordinaattori Tiina Romppanen-Olin, etunimi.sukunimi@kuh.fi 

 

 1. Perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintojen sisällön selvittäminen ja sisältöjen muokkaaminen siten, että riittävillä henkilöstöresursseilla voidaan vastata kiristyvän hoitotakuun velvoitteeseen,

 

PROJEKTI: Sähköinen asiointi ja digihoitopolkujen käyttöönotto , projektipäällikkö Pasi Kuosmanen etunimi.sukunimi@kuh.fi 

 

 1.  Diabetes digihoitopolun käytön laajentaminen, PSSHP

 2. Valtimotauti digihoitopolun kuvaaminen, PSSHP

 3. Etäpalveluiden laajentaminen, PSSHP

 4. OmaSavo-palvelun kehittäminen, PSSHP

 

PERHEKESKUS 

 

PROJEKTI: Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy , projektipäällikkö Sanna Kukkonen, etunimi.sukunimi@kuh.fi

OSAPROJEKTIT

 1. Nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton laajentaminen ja juurruttaminen hyvinvointialueella, PSSHP, NMOK-tiimi

 1. Lasten ja nuorten jalkautuva mielenterveyden tuen ja hoidon pilotti ja jonojen purku, PSSHP

 1. Alueellisen NEPSY-koordinaation/ tiimimallin suunnittelu ja pilotointi, Varkauden kaupunki

 

PROJEKTI: Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen saatavuus ja palveluun pääsy, projektipäällikkö Anne-Leena Pellikka, etunimi.sukunimi@varkaus.fi  

OSAPROJEKTIT

 1. Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja neuvontamallin pilotointi ja monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönoton laajentaminen, Varkauden kaupunki

 1. Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja neuvontamallin pilotointi ja monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönoton laajentaminen, Pielaveden kunta

 1. Perhekeskuksen monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönoton edistäminen ja juurtumisen varmistaminen, Kuopion kaupunki

 1. Monitoimijaisen yhteistyö- ja arviointimallin käyttöönotto lastensuojelun ja perhesosiaalityön yhdyspinnalla, Kuopion kaupunki

 1. Kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen toimintamuotojen ja ammatillisen johtamisen pilotti kuuden kunnan alueella, Pielaveden kunta,

 1. Neuvolan perhetyön pilotti, Pielaveden kunta

 1. Vanhemmuuden universaalin ryhmämuotoisen tuen pilotointi kasvokkain ja etätoteutuksena, Ylä-Savon sote

 1. Perhekeskusmenetelmien käyttöönoton juurruttaminen hyvinvointialueella ja maksuttoman ehkäisyn toteutuksen selvitys, Siilinjärven kunta

 

IKÄKESKUS 

 

PROJEKTI: ikääntyvien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ylläpitämisen ja monialaisen kuntoutuksen toimintamallien käyttöönotto ja kotiin vietävät palvelut, projektipäällikkö Tiina Kallio, etunimi.sukunimi@kuopio.fi 

 

 1. Omaishoitajien hyvinvointitarkastusten pilotti sotekeskuksessa, Siilinjärven kunta

 1. Ravitsemuksen ja suun terveyden arviointi ja omahoidon ohjaus- pilotti kotihoidossa

 1. Kotihoidon ja kotisairaalamallin käyttöönoton laajentaminen harvaan asutulla alueella, Kysteri

 1. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskitetyn tiimimallin pilotti kotihoidossa, Kuopion kaupunki

 1. Kuvataan hyvinvointialuetasoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskus- malli, Kuopion kaupunki

 1. Rakennetaan maakunnallisen ikäkeskuksen palvelulupaus ja määritellään palvelusisällöt

 

JÄRJESTÖ JA OSALLISUUS  

 

PROJEKTI: Asiakasosallisuuden osallisuustyökalujen ja osallisuusohjelman juurtuminen sekä järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroituminen asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin, projektipäällikkö Anne Aholainen, etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi 

 

 1. Osallisuuden ja järjestötoiminnan edistäminen, Pohjois-Savon liitto

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Tchaplinski
Yhteyshenkilön organisaatio
Varkauden kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.tchaplinski@varkaus.fi

Luotu

09.03.2022

Viimeksi muokattu

21.11.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan vahvistaminen ovat laadun ja vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta asetettu tavoitteiksi Tulevaisuuden sote keskus ohjelmassa Pohjois-Savossa. Osana jatkuvaa työelämäoppimista on tarvetta tiivistää yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. 

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta opinnäytetyöt vastaavat paremmin työelämän tarpeisiin. 

 

 

Päämäärä ja päätavoite

-Täällä alustalla opiskelijat löytävät opinnäytetyön aiheita, jotka nousevat todellisista työelämän tarpeista.  Näin saadaan hyötyä sekä opiskelijalle että hankkeen toimijoille

-Saadaan rakennettua monipuolinen tapa, miten opinnäytetyöntekijät ja käytännön työntekijät kohtaavat

-Alusta luo mahdollisuuksia myös monialaisille yhteistyöprojekteille

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

-Alustan kautta syntyy tavoiteltavaa yhteistyötä Savonia AMK:n ja Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen kanssa. 

Tuotokset ja tulokset

Jätä palautetta yhteistyöalustasta, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjien tarpeita vastaavaksi

 

https://q.surveypal.com/Innokyla-yhteistyon-alustana