STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Työkykyä Satakuntaan-hanke
Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kehitysvammaisuus

Työkykyä Satakuntaan-hanke
Toimintamalli
Asiakastyö
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Työttömyys

.
Toimintamalli
Työhönvalmennus
Työkyky
Työllistyminen
Osatyökykyisyys

Työkykyä Satakuntaan-hanke
Toimintamalli
Työllistyminen
Vammaispalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Työhönvalmennus
Palvelupolku

Työkykyä Satakuntaan-hanke
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Kuntoutus
Palvelujärjestelmä
Hyvinvointialue

Työkykyä Satakuntaan-hanke
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Kuntoutus
Monialaisuus
Palvelutarve