Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Työkykyä Satakuntaan

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Työkykyä Satakuntaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

31.08.2021
Toimintaympäristö **

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Projektissa 2 on kyse seuraavista palveluista:

  • Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta SHL 27 d §
  • Vammaisten henkilöiden työtoiminta SHL 27 e §
    • (Huom, 17.9.1982/710, Sosiaalihuoltolaki (pääosin kumottu L:lla 30.12.2014/1301, joka on voimassa 1.4.2015 alkaen. 2 luku, 27 d, 27 e, 40 ja 41 § sekä 5 ja 8 luku jäävät kuitenkin voimaan.
  • Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus (23.6.1977/519 Kehitysvammaisten erityishuoltolaki 2 § työtoiminta sekä 35 § 2 mom. työhönvalmennus, työtoiminta ja muu virikettä antava toiminta)
  • Kuntouttava työtoiminta, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2 § (2.3.2001/189)

Työkykyohjelmassa sosiaalihuollon palvelupolun vahvistaminen tarkoittaa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan sisällöllistä kehittämistä niin, että toiminnot selkeästi eroavat sosiaalihuoltolain mukaisesta päiväaikaisesta toiminnasta sekä kehitysvammaisille järjestettävästä muusta virikkeitä antavasta toiminnasta.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2 §).

Kevään 2021 aikana on Satakunnassa tehty projektiin 2 liittyviä sosiaalihuollon palvelukuvauksia ja samalla kartoitettu lähtötilannetta alueella. 

Palvelukuvaukset sekä palvelupolkukuvaukset liitteenä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyötä tehdään yhdessä ammattilaiskohderyhmän kanssa. Toiminnan kehittämisen ja selkiyttämisen sekä osaamisen vahvistamisen kautta vaikutukset välittyvät asiakaskohderyhmään.

Asiakaskohderyhmää ovat sosiaalihuollon palveluita käyttävät henkilöt; työttömät, vammaiset sekä kehitysvammaiset.

 

Kansikuva
Työkykyä Satakuntaan-hanke

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Työllistyminen Vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta Työhönvalmennus Palvelupolku

Ilmiöt

Arvojen muutokset Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Kehitysvammaiset, vammaiset Työikäiset Työttömät