Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Työkykyä Satakuntaan

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Toimintamalli kehittyy edelleen ja se tullaan kuvaamaan osana työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Työkykyä Satakuntaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Toimintamalli kehittyy edelleen ja se tullaan kuvaamaan osana työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta.

 

Toteutuspaikka
Satakunnan kuntatoimijoiden kanssa yhteistyössä; Satasairaalan sosiaalipalvelut, Porin perusturva, Huittisten kaupunki, Rauman kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

11.06.2021

Viimeksi muokattu

04.04.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimijoiden kanssa yhteistyössä on kehitysvammaisten työllistymistä vahvistamaan työskennelty aktiivisesti Huittisissa.

Siellä toteutettiin vuoden 2021 kuluessa kehittäjäryhmä, jonka työskentelyn tavoitteeksi asetettiin, että Huittisissa työllistyy palkkatuettuun työhön kehitysvammaisia henkilöitä.

Kehittäjäryhmä työskenteli tiivisti ja teki ehdotuksen, että Huittisissa kokeillaan uudenlaista  toimintamallia, jossa huomioidaan Huittisten kehittäjäryhmän syksyllä 2021 laatima työllistymisen polku, Huittislaisen polku avotyötoiminnasta palkkatyöhön.

Käytännön toteutusehdotus lyhyesti:

Asiakaskohderyhmänä on nykyiset avotyöntekijät, jotka kiinnostuneet suuntaamaan palkkatyöhön. Toimintakeskuksen henkilökunta, joilla on osana työnkuvaan määritelty työvalmennus (ohjaus ja tukeminen) toteuttavat kohderyhmän kanssa malleihin kuvattuja toimia marraskuun 2021- huhtikuun 2022 aikana. Toimintamallin mukaisesti; mm. osaamiskartoitus, Kykyviisari, työvalmentaja on asiakkaan ja yrityksen tukena työpaikan etsinnässä, työn aloituksessa ja työsuhteen aikana.

Kelan projektityöntekijä ja TE-palveluiden työkykykoordinaattori ovat asiakkaiden ja työntekijöiden käytettävissä kokeilun aikana. Työkykyä Satakuntaan -hanke on toimijoiden tukena toimintamallin käynnistämisessä, käytännön toteutuksessa, kokemusten keräämisessä sekä arvioinnissa. Toimintaa arvioidaan yhdessä toimijoiden ja asiakkaiden kanssa kokeilun aikana, kesäkuussa 2022 ja loppuvuodesta 2022.

Tarkemmin Huittisten kehittäjäryhmän toiminnasta voi lukea raportista Työkykyä Satakuntaan hankkeen www-sivuilta.

 

Toimintaympäristö **

Työkykyohjelman (STM) projektissa 2, Tuetun työllistymisen menetelmät, on tavoitteena vahvistaa ja selkeyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua.

Projektissa 2 on kyse seuraavista palveluista:

  • Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta SHL 27 d §
  • Vammaisten henkilöiden työtoiminta SHL 27 e §
    • (Huom, 17.9.1982/710, Sosiaalihuoltolaki (pääosin kumottu L:lla 30.12.2014/1301, joka on voimassa 1.4.2015 alkaen. 2 luku, 27 d, 27 e, 40 ja 41 § sekä 5 ja 8 luku jäävät kuitenkin voimaan.
  • Kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus (23.6.1977/519 Kehitysvammaisten erityishuoltolaki 2 § työtoiminta sekä 35 § 2 mom. työhönvalmennus, työtoiminta ja muu virikettä antava toiminta)
  • Kuntouttava työtoiminta, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2 § (2.3.2001/189)

Työkykyohjelmassa sosiaalihuollon palvelupolun vahvistaminen tarkoittaa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan sisällöllistä kehittämistä niin, että toiminnot selkeästi eroavat sosiaalihuoltolain mukaisesta päiväaikaisesta toiminnasta sekä kehitysvammaisille järjestettävästä muusta virikkeitä antavasta toiminnasta.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2 §).

Satakunnassa on tehty projektiin 2 liittyviä sosiaalihuollon palvelukuvauksia ja samalla kartoitettu lähtötilannetta alueella vuonna 2021. Palvelukuvauksia on työstetty vuoden 2022 aikana yhteistyössä Länsi-Suomen yhteistyöalueen työkyky-hankkeiden yhteisen työskentelyn pohjalta. Lisäksi hankkeen omissa työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallintamisen työpajoissa käsiteltiin myös sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua eri toimijoiden tehtävien, vastuiden sekä keskinäisen yhteistyön osalta keväällä 2022. 

Niiden työskentelyjen tulokset on yhdistetty toukokuussa 2022 samaan asiakirjaan, jonka pääset lukemaan liitteestä: Satakunta_sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku. Lyhyemmin sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun toimijoiden tehtäviä ja prosessia sekä mm. asiaan liittyviä tietotarpeita on koottu PP- esityksen muodossa liitteenä olevaan tiedostoon.

Hankeyhteistyössä tehtiin myös pilotteja Huittisten vammaispalvelujen ja Porin perusturvan vammaispalvelujen Merikarvian alueen kanssa.

Sosiaalihuollon palvelukuvaukset kesäkuulta 2021 ja sekä palvelupolkukuvaukset asiakaskohderyhmittäin ovat luettavissa liitteistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyötä tehdään yhdessä ammattilaiskohderyhmän kanssa. Toiminnan kehittämisen ja selkiyttämisen sekä osaamisen vahvistamisen kautta vaikutukset välittyvät asiakaskohderyhmään.

Asiakaskohderyhmää ovat sosiaalihuollon palveluita käyttävät henkilöt; työttömät, vammaiset sekä kehitysvammaiset.

 

Kansikuva
Työkykyä Satakuntaan-hanke

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis