Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus / Työkykyä Satakuntaan

Laatukriteereihin perustuvalla tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella on tavoitteena edistää asiakkaiden jatkopolkuja työmarkkinoille sosiaalihuollon työllistymistä tukevista palveluista.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus / Työkykyä Satakuntaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuvalla tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella on tavoitteena edistää asiakkaiden jatkopolkuja työmarkkinoille sosiaalihuollon työllistymistä tukevista palveluista.

 

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

13.01.2022

Viimeksi muokattu

13.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Työkykyä Satakuntaan -hankkeen kuvaaman toimintamallin ja siihen liittyvä kehittämistyö alueen toimijoiden kanssa on tarkoitus edistää Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöönottoa Satakunnassa. Lisäksi vahvistaa mallin käyttöön liittyvää osaamista sekä yhteistä ymmärrystä.

Toimintamalli liittyy Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden kehittämiseen Satakunnassa. Tuleva hyvinvointialue palvelee koko Satakuntaa, noin 218 500 asukasta. Vuoden 2022 alussa Satakunnassa on seitsemän sote-palveluiden järjestäjää ja 16 kuntaa.

Asiakastyössä toteutettuna Laatukriteereihin perustuvalla tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella on tavoitteena edistää asiakkaiden jatkopolkuja työmarkkinoille sosiaalihuollon työllistymistä tukevista palveluista (kuntouttava työtoiminta, sosiaalihuoltolain mukainen työllistä tukeva toiminta ja työtoiminta, kehitysvammalain mukainen työtoiminta ja työhönvalmennus sekä sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyö).

Työkykyä Satakuntaan -hankkeen työhönvalmentaja tekee yhteistyötä Satasairaalan kanssa osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi.

Tarkemmin liitteessä: Satakunta_Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen toimintamalli v. 1.0

Toimintaympäristö **

Satakunnassa on toimintamallin kehittämisen yhteydessä tavoitteena lisätä yhteistä ymmärrystä työhönvalmennuksesta, osaamisen lisääminen sekä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöönotto. Vahvistaa yhtenäisiä käytäntöjä ja metodeja alueella.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin versiota 1.0 on ollut mukana arvioimassa ja kommentoimassa ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluvat kokemusasiantuntijat.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin jatkokehittäminen ja juurrutuksen kuvaaminen täydentyy. Vuoden 2021 osalta tilanne kuvattu tarkemmin liitteenä olevaan toimintamalli-kuvaukseen.

Toimintamallin jatkokehittäminen;

  • Työhönvalmentajien tiimin toimintaa tavoitteena kokeilla ja mallintaa edelleen vuoden 2022 kuluessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
  • Yhteistyö rakentuu käytännössä, tavoitteena, että tiimi muodostaa verkoston, joka toimii koko hyvinvointialueella tarjoten työhönvalmennus palvelua sekä tukien toisiaan työssä – yritysyhteistyössä tavoitteena yhteinen hyvä asiakkaiden työllistymiseksi sekä yritysten työntekijävajeen täyttämiseksi.
Kansikuva
.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työhönvalmennus Työkyky Työllistyminen Osatyökykyisyys

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset Työttömät