Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus / Työkykyä Satakuntaan

Työkykyohjelman (STM) projektissa1, Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, on tavoitteena varmistaa, että palveluissa tunnistetaan työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet ja niihin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus / Työkykyä Satakuntaan
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkykyohjelman (STM) projektissa1, Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, on tavoitteena varmistaa, että palveluissa tunnistetaan työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet ja niihin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus.

Toteutuspaikka
Satakunta
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

29.04.2021

Viimeksi muokattu

31.08.2021
Toimintaympäristö **

Työkykyohjelman (STM) projektissa1, Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, on tavoitteena varmistaa, että palveluissa tunnistetaan työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet ja niihin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus.

Touko-kesäkuun 2021 aikana Satakunnasta osallistuttiin TTL:n järjestämään Työkyvyn tuki koulutukseen. Koulutuksen  tehtäviin liittyen aloitetiin työskentely, jota voidaan hyödyntää jatkossa maakunnallisesti Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden kuvaamisessa.

Työskentelyä on tarkoitus jatkaa alueen ammattilaisten kanssa ja kuvata maakunnallista toimintamallia.

Toimijoita kutsutaan mukaan THL:n järjestämiin työpajoihin, sekä järjestetään myös alueellisia yhteiskehittämisen tilaisuuksia. Satasoten tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä, jotta maakunnallisessa työskentelyssä saadaan huomioitua esimerkiksi yhdenmukaisuus palvelukokonaisuuksien kuvaamisen tarkkuudesta. Yhteistyötä tehden voidaan myös mallintamisen tapaa jalkauttaa maakuntaan tehokkaimmin.

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, Versio 1 liitteenä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen koulutukseen osallistuneiden sekä työskentelyyn kutsuttujen muiden toimijoiden tueksi perustettiin teams-alustalle opintopiiri ja järjestettiin etäyhteyksin kaksi työpajaa, johon osallistui myös kaksi kokemusasiantuntijaa.

Kokemusasiantuntijat kertoivat työskentelyn palautteessaan, että se mitä alueella tehdään eri toimijoiden toimesta esim. pyrkimällä vahvistamaan asiakkaan osallisuutta monin tavoin, yllätti positiivisesti ja innosti myös heitä.

Kansikuva
Työkykyä Satakuntaan-hanke

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Työkyky

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Työikäiset Työttömät