STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Satakunta: Työkykyä Satakuntaan
Lyhyt kuvaus

STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Satakunnassa toteutetaan molempia toimenpidekokonaisuuksia:

  • Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  • Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna
Toimiaika

Työkykyä Satakuntaan -hanke 1.12.2020 - 31.12.2022.

 

Toimijat

Hanke linkittyy SATADUUNIA-hankkeeseen ja tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen sekä alueella käynnistyvään työllisyyden kuntakokeiluun. Aiempien ns. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden erityisesti SATAOSAA ja Satakunto- hankkeiden sekä PARTY -hankkeen kehittämistyö linkittyy hankkeeseen. Aiempien mallinnusten ja pilotointien pohjalta on hyvät edellytykset viedä jo kehitettyjä hyviä ja uusia kehittyviä malleja eteenpäin Satakunnassa. Hanke linkittyy myös kansallisen Mielenterveysstrategian (2020) tavoitteisiin ja osaltaan tukee sen toteutusta. Strategian tavoitteena on laadukas palveluohjaus, varhaisvaiheen tunnistaminen ja matalan kynnyksen palveluohjaus lähellä ihmisten luonnollista elinpiiriä. Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä kansallinen syy ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Työttömyys on merkittävimpiä riskitekijöitä päihde- ja mielenterveyden häiriöihin. Satakunta on hakenut valtionavustusta myös mielenterveysstrategian toimeenpanon hankkeisiin.

Hankkeen asiakaskohderyhmässä ovat työttömät, osatyökykyiset sekä vammaiset ihmiset

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Minna Viinamäki
Yhteyshenkilön organisaatio
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
minna.viinamaki@satasairaala.fi

Tekijä

Paula Nurmi

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

24.03.2021

Aihealueet

Työllistyminen

Ilmiöt

Syrjäytyminen