Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa toteutetaan

 • Saavutettavuustestauksia eri organisaatioiden nettisivuille.
 • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Selkeästi meille -hanke 2020-2022
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta lisäämällä heidän valmiuksiaan kansalaisvaikuttamiseen ja parantamalla viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen kolmivuotinen yhteishanke.

Hankkeessa toteutetaan

 • Saavutettavuustestauksia eri organisaatioiden nettisivuille.
 • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Selkeästi meille -hankkeessa lisätään kognitiivista saavutettavuutta. Hanke on valtakunnallinen kolmivuotinen hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. Saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kirjoitettua tekstiä on helppo ymmärtää. Saavutettavuutta lisätään esimerkiksi vaatimalla tietoa asioista selkeällä kielellä.

Hankkeessa toteutetaan

 • Saavutettavuustestauksia eri organisaatioiden nettisivuille.
 • Saavutettavuusiskuja kansalaisvaikuttamisen keinoilla
 • Kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja.

Hankkeessa tärkeitä toimijoita ovat kehitysvammaiset ihmiset.

Hankkeen tavoitteet

 1. Kehitysvammaisten ihmisten valmiudet toimia kansalaisvaikuttajina lisääntyvät.
 2. Kehitysvammaisten ja muiden selkokieltä tarvitsevien ihmisten itsemääräämisoikeus vahvistuu, sillä he saavat tietoa omaan päätöksentekoon vaikuttavista asioista ymmärrettävässä muodossa.
 3. Verkkosivujen kognitiivinen saavutettavuus ja helppokäyttöisyys paranevat, sillä palveluntarjoajat osaavat huomioida kehitysvammaisten ihmisten tarpeet sivuja uudistaessa.
 4. Verkkosivujen kognitiivisen saavutettavuuden arviointi helpottuu, sillä olemassa olevia toimintaohjeita ja arviointikriteerejä kehitetään ja hyödynnetään laajasti.
Toimiaika

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2020 ja päättyy 2022. 

Toimijat

Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Me Itse ry:n ryhmät ympäri Suomea, Ammattiopisto Live sekä erilaiset organisaatiot, jotka haluavat kehittää omien palveluidensa kognitiivista saavutettavuutta. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Satu Timperi
Yhteyshenkilön organisaatio
Kehitysvammatuki 57 ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
satu.timperi@kvtuki57.fi

Tekijä

Satu Timperi

Luotu

17.08.2020

Viimeksi muokattu

28.08.2020
Päämäärä ja päätavoite

Suomessa kehitysvammaiset ihmiset  eivät saa riittävästi ymmärrettävää tietoa asioista, jotka koskettavat heitä. Esimerkiksi netistä tietoa on usein vaikea löytää ja ymmärtää. Kun kehitysvammaiset ihmiset eivät saa riittävästi tietoa, he eivät pysty päättämään omista asioistaan. Se tarkoittaa sitä, että kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus ei toteudu kunnolla. Kun tietoa ei ole helppo löytää ja ymmärtää, kehitysvammaisten ihmisten on vaikea osallistua kaikille ihmisille   suunnattuun yhteiseen toimintaan. He jäävät helposti muiden ihmisryhmien ulkopuolelle.

Hankkeessa tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä tuomaan nämä ongelmat esiin ja keksimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen tavoite on, että kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeudet vahvistuvat ja mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen toimintaan paranevat.

Testataan nettisivuja ja tuotetaan arviointityökaluja
Selkeästi meille -hankkeessa toimii kaksi selkokieltä käyttävää saavutettavuustestaajaa. Saavutettavuustestaajien tehtävä on testata eri nettisivuja ja kertoa mielipiteensä siitä, ovatko nettisivut helppoja käyttää ja helppoja ymmärtää. Heiltä saadaan tärkeää tietoa siitä, miten käyttäjät arvioivat verkkopalvelujen saavutettavuutta.

Lisätään mahdollisuuksia vaikuttaa 
Hankkeessa järjestetään saavutettavuuden iskuryhmiä. Ne ovat työpajoja, joissa toimii kehitysvammaisia ihmisiä yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Työpajat ovat kansalaisvaikuttamista, jossa kehitysvammaiset ihmiset yrittävät vaikuttaa siihen, että tärkeää tietoa on netissä helpommin saatavilla. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeesta valmistuu seuraavat tuotokset

1) Toimintamalli käyttäjälähtöisten arviointien tekemiseen, joka sisältää

 • käyttäjälähtöisiä kokemuksia verkkopalvelujen saavutettavuudesta
 • menetelmiä kognitiivisen saavutettavuuden testaukseen
 • kriteeristö saavutettavuuden mittaamiseen (myös selkoversio)

2) Kognitiivisen saavutettavuuden iskuryhmä -toimintamallin kuvaus

 • kokemuksia erilaisista kansalaisvaikuttamisen muodoista

3) Toimintaohjeita ja hyviä käytäntöjä palveluntarjoajille: kuinka tehdä palveluista kognitiivisesti saavutettavia

4) Toimijapankki henkilöistä, jolta käyttäjälähtöisiä arviointeja voi jatkossa pyytää

Selkeästi meille -hankkeen logo.

Aihealueet

Saavutettavuus Kehitysvammaisuus Yhdenvertaisuus Käyttäjälähtöisyys

Ilmiöt

Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot Eriarvoistuminen ja segregoituminen