Suunta elämälle -hanke - osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella

Suunta elämälle -osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Caritas Säätiön toteuttama hanke. Alkamispäivä 1.4.2019 päättymispäivä 31.3.2022. Toimintalinja 5 sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoitteena Työelämän ulkopuolella olevien työ- toimintakyvyn parantaminen. Hanke, jossa henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Suunta elämälle -hanke - osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella
Lyhyt kuvaus

Suunta elämälle -osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Caritas Säätiön toteuttama hanke. Alkamispäivä 1.4.2019 päättymispäivä 31.3.2022. Toimintalinja 5 sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoitteena Työelämän ulkopuolella olevien työ- toimintakyvyn parantaminen. Hanke, jossa henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä.

Toimiaika

Hankkeen aloitusaika on  1.4 2019. Hankkeen toimiaika on kolmivuotinen, joten päättymisaika on 31.3.2022.

Toimijat

Toiminnassa mukana ovat työelämän ja opintojen ulkopuolella olevat vammaiset, sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Verkostoyhteistyön merkitys asiakkaan kuntoutumisessa on tärkeä ja teemmekin yhteistyötä mm. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään ja erilaisia kumppanuuksia luodaan monenlaisten ammattilaisten kanssa mm. Hyvän mielen talo, toiset hankkeet, kumppanuuskeskus, kulttuuritoimijat, seurakunnat sekä yritykset.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Säätiöt ja rahastot
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Kaisa Pitkälä
Yhteyshenkilön organisaatio
Caritas Säätiö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
kaisa.pitkala@caritaslaiset.fi

Tekijä

Kaisa Pitkälä

Luotu

06.03.2020

Viimeksi muokattu

21.04.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuus täydentää julkisten sosiaalihuollon palvelujen tarjontaa. On syntynyt tarve herätellä ja kehittää uudenlaisia toimintoja ja palveluita työelämän ulkopuolella olevien ihmisten syrjäytymisen ehkäisyksi ja osallisuuden edistämiseksi. Vammaisten ja osatyökykyisten sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaalihuollon palveluiden resurssit eivät riitä kattamaan kasvavaa tarvetta. Erityistä huolta on sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen riittävyydestä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelu täydentää myös pitkään työ- ja toimintakeskuksessa olleiden työ- ja toimintakykyä niin yksilö kuin ryhmämuotoisella kuntoutuksella.

Päämäärä ja päätavoite

Tuetun työtoiminnan lisäksi tavoitteena on sosiaalisten taitojen, elämänhallintataitojen ja arjen taitojen vahvistaminen.  Hankkeen tavoitteena on täydentää Oulussa sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Palvelut kohdistetaan pitkään erityisryhmien päiväpalveluissa olleille asiakkaille sekä vammaisille, kehitysvammaisille ja aivovaurio- mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Tarkoituksena on yksilö- ja ryhmäohjauksen keinoin tukea ja vahvistaa asiakkaan etenemistä omalla yksilöllisellä kuntoutuksen polulla. Ohjausta ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, tarpeen mukaan yksilöohjaus voi tapahtua myös asiakkaan kotona. Palveluun sisältyy toimintakyvyn arviomista sekä työllistymisen suunnitelman luomista ja seurantaa asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena syntyy uusi toiminnallinen palvelu, joka mahdollistaa sosiaaliseen kuntoutukseen yksilönä ja ryhmässä. Toiminta on vahvistamassa asiakkaan osallisuutta, itsemääräämistä ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä edistää tasa-arvoa ja työllistymistä.

Kuva nettisivuille

Aihealueet

Sosiaalinen kuntoutus Yhteisöllisyys Tasa-arvo Syrjäytyminen Asiakasosallisuus

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Köyhyys Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus Osallistuva yksilö Sosiaalisen pääoman korostuminen Syrjäytyminen Yksinäisyys