Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Osallisuus
Toimintakyky
Vanhemmuus
Ilmiöt
Köyhyys
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhempien kanssa tehtävää aikuissosiaalityötä vahvistettiin seitsemällä uudella sosiaalityöntekijällä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Monialaisuus
Arviointi
Yhteistyö
Aikuissosiaalityö
Perhekeskus
Ilmiöt
Köyhyys
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheen sekä lapsen että aikuisen palvelutarve tulee arvioiduksi kerralla​

Kokonaisvaltainen, yhteinen monen toimijan kokemusta ja monialaista tietoa yhdistävä arviointi 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Sosiaaliala
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Köyhyys
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa (1/2022-10/2024) kehitetään Kaikukortin ja Kaikukannan käyttöä sote/hyte-puolen tiedolla johtamisen tukena, Kaikukortti-asiakkaiden osallisuuden mittaamista sekä toimijuuden lisäämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Köyhyys
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan asunnottomien asumispalveluyksiköiden asukkaille työ- ja opiskeluvalmiuksia edistävä jalkautuva työmalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Saavutettavuus
Kulttuuripalvelut
Ikääntyminen
Ilmiöt
Köyhyys
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen (8/21-12/22) tarkoituksena oli tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja saada ikäihmisiä enemmän mukaan Kaiku

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Järjestöt
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kiertotalouden merkitys kasvaa
Köyhyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Sivulta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista valitulla alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Rautavaara
Aihealueet
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Luonto
Yhteistyö
Osallisuus
Ilmiöt
Köyhyys
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Voimaa vanhemmuuteen -hanke tekee varhaisen tuen perhetyötä yhdessä pitkäaikaista perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Tärkeimpänä toimintamuotona perheleirit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhdistykset
Ryhmätoiminta
Pienituloisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Köyhyys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuettu lomatoiminta tarjoaa loman kodin ulkopuolella sellaisille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tähän kokonaisuuteen on koottu hankekortit päättyneistä Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hankkeista, joita on toteutettu ohjelmakaudella 2014–2020.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Suunta elämälle -osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Caritas Säätiön toteuttama hanke. Alkamispäivä 1.4.2019 päättymispäivä 31.3.2022.