Tarinallisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, hyvinvoinnin edistämistyössä sekä sivistys- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Etäpalvelu
Palvelumuotoilu

Elävä Portfolio - oman osaamisen tunnistamisen prosessi -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Ryhmätoiminta
Menetelmä
Asiakaslähtöisyys

Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Työttömyys
Työllisyys
Viestintä

Menneisyys meissä -ryhmätoiminnan malli kuuluu Osallisuuden palaset kokonaisuuteen, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Toimintamalli
Syrjäytyminen
Museo
Osallisuus
Kohtaaminen
Ideointi ja oivalluttaminen

Pelitarina sosiaalityön välineenä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Osallisuus
Nuorisotyö
Aikuissosiaalityö
Sosiaalipalvelut

Porttiteatteri vapauttaa vangin roolista -toimintamalli on osallisuuden palanen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.
Toimintamalli
Teatteri
Kulttuuri
Sosiaalinen kuntoutus
Rikoksentorjunta
Osallisuus