Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Hankkeissa kehitetään työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymisen tukena.

Työkyky käyttöön- hanke toteutetaan Rovaniemellä. Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta ja työkyvyn tuen tiimiä Tulevaisuuden SOTE-keskukseen sekä toteutetaan laatukriteereihin perustuvaa tuettua työhönvalmennusta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Asiakasvastaavamalli työkyvyn tuen tiimissä
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Lähipalvelut
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen

Tuettu työhönvalmennus Työkyky käyttöön-hankkeessa
Toimintamalli
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelukokonaisuus versio joulukuu2021
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllistyminen
Työllisyys
Kuntouttava työtoiminta

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden prosessikuvaus
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi Rovaniemellä, versio 2
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Toimintakyky