Kehittämisen tavoite on parantaa osatyökykyisten työllisyyspalveluja Varsinais-Suomessa.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Työttömyys
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Asiakassegmentointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky

Toimintamalli
Kuntouttava työtoiminta
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Vammaispalvelut
Palvelupolku

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllisyys
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Työllisyys
Terveydenhuolto