Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Hankkeessa

  • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueilta,
  • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
  • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

Tarjotaan tukea nuorille ja nuorten kanssa - vaikutetaan valtakunnallisesti ohjelmatyöhön, ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

YEE -hankkeen kuvituskuva; Khawlah Al Ali.
Toimintamalli
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys

kaksi hymyilevää nuorta
Toimintamalli
Lastensuojelu
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö

Ihminen kuuntelee musiikkia.
Toimintamalli
Lastensuojelu
Kotoutuminen
Aikuissosiaalityö
Sosiaalietuus
Nuorisotyö

Kuvassa etualalla kaksi nuorta, jotka välittävät paperin toisilleen. Taustalla näkyy sumeasti muita nuoria.
Toimintamalli
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Yhteiskehittäminen
Lastensuojelu
Aikuissosiaalityö
Rikoksentorjunta

Kaksi kahvilassa työskentelevää nuorta kilistää kahvikuppeja keskenään. Teksti: Lastensuojelun jälkihuolto ja nuorten työpajat yhteistyössä
Toimintamalli
Lastensuojelu
Työpajatoiminta
Psykososiaalinen tuki
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus

Ihminen keltaisessa toppatakissa.
Toimintamalli
Vanhemmuus
Lastensuojelu
Vertaistuki
Ryhmätoiminta