Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Hankkeessa

 • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueilta,
 • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
 • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

Tarjotaan tukea nuorille ja nuorten kanssa - vaikutetaan valtakunnallisesti ohjelmatyöhön, ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)
Lyhyt kuvaus

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Hankkeessa

 • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueilta,
 • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
 • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

Tarjotaan tukea nuorille ja nuorten kanssa - vaikutetaan valtakunnallisesti ohjelmatyöhön, ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteet

 1. Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen myös pandemian aikana.
 2. Hankkeessa kootaan tietopohja lastensuojelun jälkihuollon ja kotouttamislain mukaisten tukipalveluiden tilasta kehittämistyön tueksi.
 3. Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan nuorten tarpeisiin yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä sekä vahvistaa koordinaatiota ja nuorten osallistumista kehittämiseen.
 4. Hanke vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja toimintamalleja kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.
Toimiaika

12/2020-5/2023

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitos, Pesäpuu ry

 

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Hirschovits-Gerz
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

Luotu

05.03.2021

Viimeksi muokattu

27.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti: Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmä. STM Raportteja 43/2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161637  

Blogi : Sijoitetun lapsen jälkihuollon toteutumiseen ja vaikuttavuuteen tulee panostaa 

Yliruka ym.2020 Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus: Osana lastensuojelun VIP-nuoren palvelupolkua. https://www.julkari.fi/handle/10024/140573  

Lastensuojelun Kyselytunti. Kuntaliitto 29.10.2020. Video ja materiaalit  

 

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteet

 1. Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen myös pandemian aikana.
 2. Hankkeessa kootaan tietopohja lastensuojelun jälkihuollon ja kotouttamislain mukaisten tukipalveluiden tilasta kehittämistyön tueksi.
 3. Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan nuorten tarpeisiin yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä sekä vahvistaa koordinaatiota ja nuorten osallistumista kehittämiseen.
 4. Hanke vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja toimintamalleja kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.
YEE-hankkeen kuvituskuva. Piirtäjä Julia Varala

Aihealueet

Lastensuojelu Maahanmuutto

Ilmiöt

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen