Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Hankkeessa

 • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueilta,
 • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
 • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

Tarjotaan tukea nuorille ja nuorten kanssa - vaikutetaan valtakunnallisesti ohjelmatyöhön, ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä Eteenpäin (YEE)
Lyhyt kuvaus

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Hankkeessa

 • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueilta,
 • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
 • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

Tarjotaan tukea nuorille ja nuorten kanssa - vaikutetaan valtakunnallisesti ohjelmatyöhön, ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteet

 1. Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen myös pandemian aikana.
 2. Hankkeessa kootaan tietopohja lastensuojelun jälkihuollon ja kotouttamislain mukaisten tukipalveluiden tilasta kehittämistyön tueksi.
 3. Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan nuorten tarpeisiin yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä sekä vahvistaa koordinaatiota ja nuorten osallistumista kehittämiseen.
 4. Hanke vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja toimintamalleja kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.
Toimiaika

12/2020-5/2023

Toimijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitos, Pesäpuu ry

 

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Hirschovits-Gerz
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

Luotu

05.03.2021

Viimeksi muokattu

03.10.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lastensuojelun jälkihuollon ja kototutumisen tukitoimien ikärajaa on vuonna 2020 nostettu 25 ikävuoteen saakka. Nuorten on siis mahdollisuus saada tukea entistä pidempään. Samalla lastensuojelun jälkihuollon ja kotoutumisen tukitoimien piirissä olevien nuorten aikuisten määrät tulevat kasvamaan.

Lastensuojelun jälkihuollon ja kotoutumisen tukitoimien tarjoamasta tuesta ei ole kattavaa kokonaiskuvaa. YEE-hanke vastaa osaltaan tähän tarpeeseen tuottamalla tietoa palveluiden nykytilasta. Palveluiden kehittämistä ja tietoa hyvistä käytännöistä tarvitaan erityisesti nyt kun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on käynnissä. 

Hankkeessa hyödynnettävää taustamateriaalia on koottu alle:

 

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteet

 1. Hanke vahvistaa kohderyhmän nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se pyrkii eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen sekä tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen myös pandemian aikana.
 2. Hankkeessa kootaan tietopohja lastensuojelun jälkihuollon ja kotouttamislain mukaisten tukipalveluiden tilasta kehittämistyön tueksi.
 3. Hanke kehittää integroituja palvelu- ja toimintamalleja vastaamaan nuorten tarpeisiin yhteistyössä eri sektorien sekä julkisen ja kolmannen sektorin välillä sekä vahvistaa koordinaatiota ja nuorten osallistumista kehittämiseen.
 4. Hanke vahvistaa monialaista yhteistoimintaa ja luo uudenlaisia kehittämisen, oppimisen ja vaikuttamisen verkostoja ja toimintamalleja kansalliseen ja paikalliseen toimintaan sekä vakiinnuttaa niiden toimintaa jälkihuollon rakennemuutoksen edistymisen tueksi.