Itsemäärääminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Itsemäärääminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Asumispalvelut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PirKOTI- hankkeessa on tuotettu hoitotahtoa ja hoidonrajausta käsittelevät videot sekä hoitotahtoa käsittelevä kortti kotihoidon kansioon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Kanta-Häme
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Uusimaa
Aihealueet
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmä läheisiä ja ammattilaisia auttaa tukea tarvitsevaa henkilöä viestimään toiveistaan ja ajatuksistaan omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Asiakaslähtöisyys
Itsemäärääminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalliin on kuvattu säännöllisen yökotihoidon käynnistäminen. Toimintamalli alkaa tunnistamisesta, minkä jälkeen arvioidaan sekä tarvittaessa käynnistetään yökotihoito.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Henkilökohtainen budjetointi
Valinnanvapaus
Itsemäärääminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaslähtöinen järjestämistapa tarkoittaa henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamista nykyisten järjestämistapojen puitteissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vaasa
Aihealueet
Vammaispalvelut
Henkilökohtainen budjetointi
Osallisuus
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluprosessissa kuvataan asiakkaan palvelupolkua, kun palveluiden järjestämistapana on henkilökohtainen budjetointi. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Osallisuus
Elämänlaatu
Päätöksenteko
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Itsemäärääminen
Elämänlaatu
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alueellinen asiakaskehittäjäryhmä-toiminta vastaa organisaation tarpeeseen saada palveluiden käyttäjien näkökulmia palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen laajaltakin maantieteelliseltä alueelta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riippumattoman tuen malli on kanssakulkijuuden malli, joka vastaa ihmisen tarpeeseen muutokselle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Itsemäärääminen
Asiakaslähtöisyys
Elämänlaatu
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukirinki (circle of support) on  keino tuetun päätöksenteon järjestämiseen vaikeimmin kehitysvammaisille ja muille paljon tukea tarvitseville vammaisille henkilöille.