Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen. Korttien käyttöä ohjaa näky henkilön kyvykkyydestä sekä toimijuuden vahvistamisen näkökulma. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elämänsuunnittelun kortit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen. Korttien käyttöä ohjaa näky henkilön kyvykkyydestä sekä toimijuuden vahvistamisen näkökulma. 

Toteutuspaikka
Eteva kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Aino Jussila

Luotu

09.11.2021

Viimeksi muokattu

20.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Elämänsuunnittelun kortit on tarkoitettu elämänsuunnittelun tueksi.

Kortteja voi käyttää yksin tai jonkun toisen kanssa. Tukenasi voi olla esimerkiksi lähituen ohjaaja, omainen, sosiaaliohjaaja tai –työntekijä

Kortit avulla voi pohtia omaa elämää, jutella ja kertoa muille : ajatuksista, toiveista, tarpeista ja tavoitteista. Kortteja voi käyttää myös palveluiden suunnittelun tukena.

Kortit ovat saatavilla PDF muotoisena Etevan verkkosivuilta.

Korttisovellus löytyy sovelluskauppoista nimelle "Elämänsuunnittelun kortit"

Toimintaympäristö **

Itsemääräämisoikeus ja sen myötä ihmisen toimijuuden vahvistuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Toimijuuden vahvistuessa tuen tarve voi muuttua ja henkilö itse voi toimia vahvemmin. Omien valintojen myötä ihminen kokee mielekkyyttä elämässään ja se saa merkityksellisyyden kokemuksia. Vammaispalveluiden kehittämistä ja tarjoamista tulee ohjata ihmisen omien mielipiteiden ja valintojen laaja kirjo. Käytännössä monet vammaispalveluiden asiakkaat tarvitsevat tukea tehdäkseen informoituja ja tarpeeksi laajasti pohdittuja päätöksiä. Päätöksenteossa tukemiseen tulee resursoida aikaa ja vuorovaikutuksellista osaamista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen työskentelyn vaiheet ja tuotokset ovat saatavilla Etevan verkkosivuilta. Ideat, toimenpiteet ja tuotokset ovat vapaasti käytettävissä toimijoille, jotka voivat hyödyntää niitä asiakastyössään.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta  toimii osaltaan korttien osa-alueiden jalkauttamistyössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tiivistettynä vinkkinä voidaan pitää, että vaikka kortteja on paljon, on sääntöjä vähän. Kortteja on tarkoitus ottaa käyttöön sen verran kun kyseinen ihminen ja tilanne vaativat. Kortit vahvistavat ihmisen mielipiteen tai valinnan sanomaa ja luovat narratiivia ihmisen toiveista ja tarpeista. Korttien käyttöä tukevan henkilön tulee tunnustaa henkilön kyvykkyys oman elämänsä asiantuntijana. Tukijan tulee toimia ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laaja-alaisesti henkilön tukena oman elämän osa-alueiden sisältöjen kuvaamisessa.

Kansikuva
Elämänsuunnittelun kortit

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis