Kulttuuriresepti, Monialainen asiakas- ja palveluohjaus, Satakunnan hyvinvointialue, (RRP, P4, I2)

Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuuriresepti, Monialainen asiakas- ja palveluohjaus, Satakunnan hyvinvointialue, (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys.

Toteutuspaikka
Satakunnan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Kulttuurireseptin palvelupolku
Kuvateksti
Kulttuurireseptin palvelupolku

Luotu

13.06.2024

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kulttuurireseptin voi saada haavoittuvassa elämäntilanteessa oleva henkilö. Kulttuurikohteeseen voi mennä yksin tai pyytää mukaan oman kaverin tai vapaaehtoisen kulttuurikaverin. Kulttuuriresepti- ja kulttuurikaveritoimintamallien kehittämisessä ja levittämisessä tehdään aktiivista ja tiivistä yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen kesken. Kulttuurireseptiä jaetaan esim. hyvinvointialueelta ja järjestöistä. Kulttuuriresepti on vapaalippu kahdelle yhteen kulttuurikohteeseen.

Toimintaympäristö **

Satakunnan hyvinvointialue, koko Satakunnan alueen laajuisella toimintamallilla pyritään tavoittamaan syrjäytyviä ja haastavassa elämäntilanteessa olevia asukkaita ja mataloittamaan kynnystä taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat kaiken ikäiset henkilöt. Ammattilainen voi hyödyntää kulttuurihyvinvoinnin puheeksioton mallia kulttuurireseptin jakamisen yhteydessä. Kerätään jatkuvaa palautetta asiakkailta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kulttuurireseptiä koordinoiva taho voi olla esim. hanke, hyvinvointialueen yksikkö tai kunnan kulttuuritoimi. 

Kulttuurireseptiä jakavat tahot ovat kulttuurireseptiin perehdytettyjä ammattilaistahoja, joiden asiakkaina on kulttuurireseptin kohderyhmää. He keräävät myös tilastointeja ja tekevät palveluohjausta. 

Kulttuurikohteina voivat toimia esim. museot, teatterit, kaupungin orkesterit sekä pienemmät kulttuurikohteet. Kohteet keräävät tilastointeja ja palautteita. 

Kulttuurikavereina voivat toimia vapaaehtoiset, jotka ovat perehtyneitä kulttuurireseptiin ja he voivat olla hyvinvointialueen tai järjestöjen toimijoita. 

Kaikki tahot kuuluvat aktiivisesti kulttuurireseptin kehittäjäverkostoon, jota koordinoiva taho ylläpitää. Ammattilaiset tekevät tätä osana työtään. Kuntien ja kaupunkien kulttuurikohteet tekevät tätä osana kulttuurihyvinvoinnin asiakastyötään. Osalla on ilmainen sisäänpääsy, osalla alennus kulttuurireseptillä. Unelmatilanteessa olisi olemassa rahoitus kulttuurikohteille. Tämä vahvistaisi toiminnan pysyvyyttä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointi on palautteiden mukaan lisääntynyt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Aidosti eri toimijoiden näkökulmien huomioiminen on tärkeätä alusta asti. Toimintamalli on tiivistä yhdessä kehittämistä ja tekemistä. Innostuneiden ja sitoutuneiden tahojen löytäminen, vuoropuhelu ja hyvä viestintä  on tärkeätä. Esimiesten tuki.

Kansikuva
Piirroskuva henkilöstä, jonka päästä nousee säveliä ja taiteilijan paletti.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä