Hyvinvointilähete ja liikuntaneuvonnan palveluketju – toimintamallit osana monialaisen HYTE- palvelukonseptin asiakas- ja palveluohjausta Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I 2/4)

Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalleissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ohjaa asiakkaan ensisijaisesti kuntien ja järjestöjen hyte-palveluihin. Apuna ohjaamisessa hyödynnetään digitaalista hyte-palvelutarjotinta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointilähete ja liikuntaneuvonnan palveluketju – toimintamallit osana monialaisen HYTE- palvelukonseptin asiakas- ja palveluohjausta Keski-Pohjanmaan HVA (RRP, P4, I 2/4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalleissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ohjaa asiakkaan ensisijaisesti kuntien ja järjestöjen hyte-palveluihin. Apuna ohjaamisessa hyödynnetään digitaalista hyte-palvelutarjotinta.

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Monialainen asiakas- ja palveluohjauksen hyvinvointilähete -malli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Kuvateksti
Hyvinvointilähete -mallin toiminnan prosessi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Kuva
Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalli
Kuvateksti
Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalli
Kuva
Liikuntaneuvonnan palveluketju Keski-Pohjanmaalla
Kuvateksti
Liikuntaneuvonnan palveluketju Keski-Pohjanmaalla

Luotu

02.11.2023

Viimeksi muokattu

20.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointilähete- ja liikuntaneuvonnan palveluketju toimintamalleissa tavoitteena on, että asiakas itse ymmärtää omaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti ja tunnistaa erilaisia keinoja hyvinvointinsa edistämiseen yhteisöjen ja/tai mielekkään tekemisen avulla. Toimintamalleissa korostuu ennaltaehkäisy, ongelmien varhainen tunnistaminen ja digitaalisten innovaatioiden hyödyntäminen.  Näissä toimintamalleissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tunnistaa ja ohjaa asiakkaan ensisijaisesti kuntien, järjestöjen ja/tai seurakuntien hyte-palveluihin. Apuna ohjaamisessa hyödynnetään digitaalista hyte-palvelutarjotinta, josta sote-ammattilaiset helposti löytävät kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakuntien hyte- palvelut ja -toiminnot. Tarvittaessa sote-ammattilainen kirjaa yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen suostumuksellaan hyvinvointilähetteen ja/tai hänet ohjataan kuntien liikuntaneuvontaan tai hyvinvointialueen elintapavalmennukseen. 

Toimintaympäristö **

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite tuottaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tuotti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 2017- 2022 aikana. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, alueen kunnat, järjestöt ja seurakunnat ovat mukana toimintamallissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden tuottamisessa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen hyvinvointilähete -mallin alkuvaiheessa kohderyhmäksi valikoitui Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmiset, omaishoitajat sekä työttömät ja monipalveluasiakkaat. Jatkossa kohderyhmänä on koko Keski-Pohjanmaan väestö. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä voi olla mm. mielenterveys- ja päihdehäiriöitä tai kohonnut riski sairastua niihin. 

Liikuntaneuvonnan palveluketjussa kuntapuolen liikuntaneuvontaan voidaan ohjata pääsääntöisesti kaikenikäisiä, mutta tässä kuntakohtaisia eroja. 

Hyvinvointialueen elintapavalmennus on kohdennettu yli 18-vuotiaille ja asiakkaan tilanne vaatii terveydenhuollon ja fysioterapeutin asiantuntemuksen, asiakkaan oltava motivoitunut elintapojensa muutokseen. Asiakkaalla tulee olla  liikkumattomuuden lisäksi jokin/jotkin seuraavista: tyypin 2 diabetes, ylipaino/korkea BMI, sydän- ja verisuonitauti, toimintakyvyn heikkenemisen uhka. Elintapavalmennuksen kohderyhmän valinnassa on käytetty työpajatyöskentelyä sekä kuntapuolen päättäjien että hva:n edustajien kanssa. Osittain  liikkumattoman sydän- ja verisuonisairautta sairastavan kohderyhmän valintaan vaikutti sote-keskushankkeen aikana luotu ja aloitettu pilotointi toimintamallista Liikuntaneuvonta osana sepelvaltiotautipotilaan liikunnallista kuntoutusta

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueen jokaisesta terveyskeskuksesta on fysioterapeutti lähtenyt halutessaan mukaan toteuttamaan elintapavalmennusta osana omaa työtään. Liikuntaneuvonnan ja elintapavalmennuksen palveluketjua juurrutetaan kunnan liikuntaneuvojien kanssa yhteisillä teams tapaamisilla ennalta sovitusti terveyskeskusten vastaanottojen kuukausipalavereissa ja lääkärimeetingeissä. Sisäiset ohjeet liikuntaneuvontaan ja elintapavalmennukseen ohjaamiseen/lähettämiseen on laadittu ja ne tallennettu henkilöstölle hyvinvointialueen intraan. Liikuntaneuvonnan ja elintapavalmennuksen palveluketjuista on laadittu henkilöstötiedote ja palvelu kuvataan asiakkaille hyvinvointialueen nettisivuille. (kuvaa vielä kuntatoiminta + yhdyspintasopimus)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Iso-Britanniassa on todettu, että hyvinvointilähete vähentää perusterveydenhuollon vastaanottojen käyntejä.

paljonko lähetteitä, mittaritulokset, vähenikö sote-palveluiden tarve

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sote-ammattilaiset tarvitsevat systemaattista perehdyttämistä/koulutusta uusien toimintamallien käyttöönottoon ja hyte-palveluita aidosti tarvitsevan asiakkaan tunnistamiseen. Ammattilaisille kannattaa korostaa, että hyvinvointilähete ei korvaa sote-palveluita. Lisäksi on tärkeää, että liian sairaille (esim. pitkälle edennyt muistisairaus tai vaikeat mielenterveyden haasteet, sairauden huono hoitotasapaino) ei tehdä hyvinvointilähetettä vaan heidät ohjataan sote-palveluihin. Juurruttaminen tarvitsee jatkuvaa muistuttamista ja asioiden esillä pitämistä, yksi työpaja tai koulutuskerta ei välttämättä riitä. Johdon sitoutuminen uusien toimintamallien juurruttamiseen on erityisen tärkeää jatkuvuuden kannalta. 

Linkkihenkilökoulutusta kannattaa markkinoida laajasti yhdessä koulutusorganisaation kanssa. Linkkihenkilökoulutusta on hyvä järjestää iltaisin myös etäyhteysmahdollisuudella, jotta myös työikäiset pääsevät halutessaan mukaan. Linkkihenkilöitä on hyvä olla tasapuolisesti kaikissa hyvinvointialueen kunnissa. Linkkihenkilökoulutukseen valituilla tulee olla riittävä motivaatio ja sitoutuminen linkkihenkilötoimintaan. 

Molemmissa toimintamalleissa asiakkaan on itse oltava motivoitunut sekä kiinnostunut lähtemään mukaan esim. liikunta-, kulttuuri- ja luontoharrastuksiin mukaan ja erityisesti hyvinvointilähetteen kohdalla hänen arvioidaan hyötyvän toisen henkilön tuesta edellä mainittujen toimintojen saavuttamiseksi. 

Liikuntaneuvontaan kuntapuolella saatava joka kuntaan vastinpari liikuntaneuvonnan toteuttajaksi. Elintapavalmennuksessa fysioterapian resurssit osittain ennaltaehkäisevään suuntaan osaksi omaa työtä.

Kansikuva
Linkkihenkilö ja asiakas

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä