Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Budjetointi
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Uuden sijoitusinstrumentin suunnittelu, rahoitus, ohjelmointi ja kehittämisen joukkoistaminen avoimella lähdekoodilla.

Paikkakunta tai maakunta
Lappi
Aihealueet
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä.

Paikkakunta tai maakunta
Lappi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Arviointi ja tiedonkeruu
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus kuvaa Lapin hyvinvointialueella käytössä olevat julkisrahoitteiset, asiakkaille tarkoitetut digitaaliset palvelut.  Tarkoituksena on tuottaa tietoa alueen

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisökeskus tarjoaa kävijöille neuvontaa, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen, yhdistystoimijoiden ja alueen asukkaiden yhteistoimijuutta ja yhteiskehittämistä.

Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Työttömyys
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nykyjärjestelmä korvaa työttömälle ainoastaan taloudellisen menetyksen.

Paikkakunta tai maakunta
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Chat-robotti palvelu mahdollistaa asiakasohjauksen ympäri vuorokauden.

Paikkakunta tai maakunta
Kanta-Häme
Aihealueet
Monialaisuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen työn mallin esittely liitteenä olevassa ppt tiedostossa. Malli on luotavan sosiaali- ja terveyskeskuskonseptin ydintä.

Paikkakunta tai maakunta
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hammashoitopelko on todellinen ilmiö, joka koskettaa lähes 1/3 osaa väestöstä. Asiakkaat ovat kokeneet, ettei heidän pelon tuntemusta oteta todesta.

Paikkakunta tai maakunta
Kymenlaakso
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Älykkään teknologian murros
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisen työpöytä kokoaa asiakasohjauksen työkalut yhteen ja helpommin käytettäväksi ammattilaisille. Työpöydän avulla helpotetaan ammattilaisen tiedonhakua ja asiakkuuksien hallintaa.