Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hankesalkkujen yhteistyönä on laadittu Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhteisen suostumusten hallinnan tiekartta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suostumusten keskitetty hallinta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hankesalkkujen yhteistyönä on laadittu Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhteisen suostumusten hallinnan tiekartta.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Vanja Autio

Luotu

27.10.2023

Viimeksi muokattu

31.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hankesalkkujen yhteistyönä on laadittu Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhteisen suostumusten hallinnan tiekartta.  Tiekartan mukaan koko hyvinvointialueella käyttöönotettaisiin Kelan valtakunnallinen lomake Y100- lomake ja siihen liittyvä ohjeistus. Lomakkeet on ulkoisesti muutettu hyvinvointialueen tiedoille ja ohjeistusta on muokattu jonkin verran hyvinvointialueen tarpeisiin.  

Toimintaympäristö **

Pirkanmaalla toimintamallia ovat olleet kehittämässä PirSote-hankkeen suunnittelijat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hankesalkuista sekä digipalveluista.  Myös eri asiantuntijoita on konsultoitu  aiheeseen liittyen muun muassa tietosuojavastaava ja arkistointivastaava.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Keskitetyn suostumuksen hallinta edesauttaa hyvinvointialueen asukkaita ja ammattilaisia, jotka tekevät monialaista yhteistyötä keskenään. Suostumuslomakkeessa asiakas antaa itse suostumuksen, että mihin hän antaa suostumuksen, mitä palveluita ja tahoja lupa koskee ja minkä kestoinen suostumus on. Asiakkaalla on myös oikeus rajata ja perua suostumus.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tavoitteena on, että monialaisen yhteistyön tekemiseen on asiakkaan ja ammattilaisten yhteistyön tueksi on otettu käyttöön hyvinvointialueen yhteinen suostumuslomake ja siihen on laadittu ohjeet. Haasteena lomakkeen käyttöönotolle on tunnistettu tietoturvaan liittyvät asiat ja tiedon hallinnointiin liittyvät haasteet, kun hyvinvointialueella ei ole vielä yhtenäisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kuin vasta syksyllä 2024. Myös sähköisen luvituksen yksikön saaminen hyvinvointialueen käyttöön on mahdollista vasta loppuvuodesta 2024. Tiekarttaan on kuvattu vaiheittain se, miten hyvinvointialueella toteutetaan suostumuksen keskitetty hallinta.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteinen suostumuslomake Y100 on hyväksytty Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön lokakuun sote-joryssa. Suostumuslomakkeen keskitetyn hallinnan käyttöönoton ensimmäinen vaihe pyritään toteuttamaan 1.11.2023 alkaen. 

PirSote-hankkeen päättyessä on tärkeää, että keskitetyn suostumuksen hallinnan kokonaisuuden koordinoinnista ja vastuusta on sovittu Pirkanmaan hyvinvointialueella.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittäminen jatkuu kertyvien kokemusten perusteella. 

Kansikuva
Suostumus monialaiseen tiedonvaihtoon tarvitaan monialaisen työn mahdollistamiseen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä