Lasten ja perheiden elämäntapaohjauksen palveluketjun kehittäminen Keski-Suomessa

Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja ohjausmateriaaleja sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä jalkauttamalla Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe -menetelmää perhekeskustoimintaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten ja perheiden elämäntapaohjauksen palveluketjun kehittäminen Keski-Suomessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja ohjausmateriaaleja sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä jalkauttamalla Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe -menetelmää perhekeskustoimintaan.

Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Amma Antikainen

Luotu

30.08.2023

Viimeksi muokattu

04.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Neuvokas perhe -menetelmää jalkautetaan laajasti lapsiperheitä kohtaavien sote-ammattilaisten ja muiden perhekeskutoimijoiden käyttöön. Yhteisesti sovitut toimintatavat, toimijoiden välinen selkeä roolijako sekä yhtenäiset, valmiit Neuvokas perhe -ohjausmateriaalit helpottavat ammattilaisten työtä ja takaavat yhdenvertaisten, laadukkaiden palveluiden toteutumista. 

Toimintaympäristö **

Keski-Suomen hyvinvointialueella on havaittu tarve perheiden ennaltaehkäisevälle matalan kynnyksen tuelle elämäntapoihin, kuten hyvään ravitsemukseen, riittävään uneen ja lepoon sekä liikuntaan liittyen. Elämäntapateemat nivoutuvat osaksi laajempaa perheen arjen hallintaa ja toimintakykyä, vanhemmuutta ja kasvatusta sekä koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Elämäntapaohjaus tunnistetaan keskeiseksi osaksi monien lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten, kuten neuvola- ja kouluterveydenhoitajien sekä perhetyötekijöiden perustyötä. Samanaikaisesti monet sote-ammattilaiset kokevat tarvetta elämäntapaohjauksen osaamisen vahvistamiselle sekä yhtenäisten toimintatapojen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapsiperheitä on tavattu perhekeskusten avoimissa kohtaamispaikoissa ja heiltä on kartoitettu elämäntapaohjauksen tarpeita. Kehitys- ja jalkautustyössä on hyödynnetty myös Keski-Suomessa toteutettuja ammattilais- ja asukaskyselyjä, joilla on kartoitettu:

  • Perheiden tyytyväisyyttä lapsiperhepalveluihin ja saatuun tukeen.
  • Ammattilaisten näkemyksiä elämäntapaohjauksen kehittämistarpeista sekä Neuvokas perhe -menetelmän tunnettuutta ja käyttöä.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Elämäntapaohjaus voi toteutua monenlaisissa ympäristöissä eri tavoin toteutettuna. Elämäntapaohjaus eri toimijoiden toteuttamana ja eri toimijoiden roolien selkeytys on vaatinut yhteistä, moniammatillista keskustelua, jossa elämätapaohjausta käsitteenä on avattu ja yhteistä näkemystä rakennettu. 

Neuvokas perhe -menetelmä tarjoaa runsaasti valmiita työkaluja ja ohjausmateriaalia vaikuttaavaan elintapaohjaukseen. Menetelmä on sovellettavissa helposti osaksi eri toimijoiden työtä eikä sen käyttöönotto vaadi laajaa kouluttautumista. 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä