Työhönvalmennus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Osallisuus
Kuntoutus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPS - Sijoita ja valmenna! on tuetun työllistämisen toimintamalli, jonka tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan työllistyminen palkkatyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Työhönvalmennus
Vammaispalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana Työkykyohjelman laajentamista pilotoidaan sosiaalihuollon palveluna laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta vuosina 2023-2024.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Kuntouttava työtoiminta
Työllistyminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus otetaan käyttöön osana kuntouttavaa työtoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Mielenterveyspalvelut
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työhönvalmennuspalvelumallin tavoitteena on tukea mielenterveyshäiriöihin sairastuneita työelämään jo hoidon aikana, ja näin ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea toipumista työssä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Oppisopimus
Työhönvalmennus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä tuetun oppisopimuksen mallissa työhönvalmentaja kulkee oppisopimusopiskelijoiden rinnalla oppisopimusopintojen ajan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työhönvalmennus
Aikuissosiaalityö
Sosiaaliala
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen toimintamallin laajentaminen Etelä-Pohjanmaalla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Työllistyminen
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työkyky
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on lisätä sote-keskuksissa osatyökykyisten tunnistamista sekä heille suunnattua palvelutarjontaa ja perustaa monialaisia työkyvyn tuen tiimejä sekä tarjota laatuperusteista työhönvalmen

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Kuntoutus
Osallisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on mielenterveyshäiriöitä sairastavan kainuulaisen työllistyminen tai palaaminen avoimille työmarkkinoille tai ohjautuminen opintoihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Työhönvalmennus
Työttömyys
Osallisuus
Kuntoutus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

IPS -toimintamallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Työkyky
Työllistyminen
Työhönvalmennus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatuperusteisen tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen tavoitteena on edistää sosiaalihuoltolain määrittämien työikäisten asiakasryhmien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.