Laatukriteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa / Työkykyohjelman laajennus, Satakunnan hyvinvointialue (RRP, P3)

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus otetaan käyttöön osana kuntouttavaa työtoimintaa. Tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa / Työkykyohjelman laajennus, Satakunnan hyvinvointialue (RRP, P3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus otetaan käyttöön osana kuntouttavaa työtoimintaa. Tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille työhönvalmentajan avulla.

Toteutuspaikka
Kehittämistyö ja pilotointi aloitetaan Harjavallan aikuisten kohtaamispaikka Haikusta, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kehittämistyössä huomioidaan myös Työkykyohjelman laajennuksen muut kunnat: Huittinen, Kokemäki, Nakkila ja Rauma.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiia Nieminen

Luotu

27.09.2023

Viimeksi muokattu

28.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Työikäisissä on paljon osatyökykyisiä työttömiä, joilla terveysongelmat estävät työllistymisen. Usein palvelut tulevat liian myöhään eikä asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeita tunnisteta tarpeeksi ajoissa. Asiakkaiden pitäisi saada tarvitsemansa työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteiskunnassamme ja työllisyysasteen nostaminen on myös pääministeri Petteri Orpon hallituksen yksi monista tärkeistä tavoitteista.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on taustalla tyypillisesti pitkään jatkunut työttömyys ja mahdollisesti terveydellisiä haasteita, jotka estävät tai hankaloittavat työllistymistä. Silloin kun terveydentilan ongelmat ja sairaudet ovat keskeinen työllistymiseen vaikuttava haaste, tarvitaan tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Tällöin yhteistyö korostuu erityisesti työttömien terveydenhuollon tai työkyvyn tuen tiimien kanssa. Työhönvalmentajan/työkykykoordinaattorin pitää kiinnittyä palveluihin, joilla tuetaan työ- ja toimintakykyä sekä edistetään työllistymistä. Tämä kokonaisuus pitää huomioida ja palvelut sovittaa yhteen, kun hyvinvointialueella kehitetään työkyvyn tuen palveluiden kokonaisuutta.

Aiemmin tehtyä kehittämistyötä sekä laadittuja toimintamalleja on hyödynnetty ja päivitetty laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen mallintamisessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus otetaan Työkykyohjelman aikana käyttöön hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelujen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Lähtökohtana toiminnassa ovat työnhakijan omat toiveet työllistymisestä ja työn sisällöstä, osaaminen sekä taidot. Keskiössä on asiakas ja hänen palveluntarpeensa sekä pyrkimys työllistyä avoimille työmarkkinoille. 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuollon palvelu, jonka avulla työttömän työnhakijan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä vahvistetaan, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on taustalla tyypillisesti pitkään jatkunut työttömyys ja tarve sosiaalihuollon palveluihin, joiden saamiseen heillä on oikeus. Asiakkailla on usein myös terveydellisiä haasteita, jotka ovat keskeisesti vaikuttamassa työllistymiseen, jolloin tarvitaan tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. 

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka. Asiakkaan henkilökohtainen tilanne määrittelee sen, mitä työ- ja toimintakykyä ja elämänhallintaa edistäviä palveluita hänelle tarjotaan. Näihin palveluihin tulee sisältyä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus. 

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen asiakaskohderyhmää voivat olla myös vammaiset, kehitysvammaiset tai sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaat. Työkykyohjelman laajentumisen aikana keskitytään kuitenkin kuntouttavan työtoiminnan asiakaskohderyhmään, mutta toimintamalli voidaan ottaa käyttöön hyvinvointialueella myös kaikissa muissa edellä mainituissa asiakaskohderyhmissä.

Kansikuva
Kuvassa salkku avoimella kämmenellä sekä teksti: Laatukriteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa / Työkykyohjelman laajennus (RRP)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt