Saatavuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Terveyskeskukset
Tiimityö
Saatavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa on kehitetty edelleen tarveysaseman tiimimallin toimintatapoja hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tornio
Sodankylä
Kemijärvi
Kemi
Enontekiö
Aihealueet
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ennaltaehkäisy
Saatavuus
Saavutettavuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilu toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Moniammatillisuus
Hoidontarve
Saatavuus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa työskennellään moniammatillisesti terveysasemalla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Varsinais-Suomen SOTE alue on sekä tietojärjestelmien ja palvelutuottajien hajanaisuuden vuoksi haasteellinen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Moniammatillisuus
Vastaanotto
Terveyskeskukset
Saatavuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moniammatillisessa vastaanottotoiminnassa terveysasemien toimintatapoja uudistetaan, jotta palvelujen saatavuus paranee sekä kansansairaudet ja yleiset hyvinvointiriskit hallitaan paremmin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttami

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Saatavuus
Moniammatillisuus
Tiimityö
Terveyskeskukset
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen 12 terveysaseman työntekijöiden ja lähiesihenkilöiden toiminnan muutokseen liittyvän osaamisen hyödyntäminen 9 muun terveysaseman muutoksissa, joiden tavo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Avosairaanhoito
Saatavuus
Hoitotakuu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennus pohjautuu THL:n Hyvä vastaanotto 2.0 -valmennukseen, jossa fokuksena on perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan saatavuuden parantaminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Etäpalvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli kehittää helposti muokattava toimintamalli etäkonsultaatioihin perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.