Työikäisten ylipainon kokonaisvaltainen hoito Varhassa

Ylipainon hoito on Varhan alueella on tällä hetkellä hajanaista ja yhtenäiset hoitoprosessit puuttuvat,  hoito keskittyy  pääasiassa liitännäissairauksien hoitoon. Luomme yhtenäisen prosessin, joka on selkeä sekä ammattilaisille että asiakkaille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työikäisten ylipainon kokonaisvaltainen hoito Varhassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ylipainon hoito on Varhan alueella on tällä hetkellä hajanaista ja yhtenäiset hoitoprosessit puuttuvat,  hoito keskittyy  pääasiassa liitännäissairauksien hoitoon. Luomme yhtenäisen prosessin, joka on selkeä sekä ammattilaisille että asiakkaille.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Linda Dalbom

Luotu

22.03.2024

Viimeksi muokattu

22.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomessa työikäisten lihavuus on yleistynyt viimeisten vuosien aikana . Kun vuonna 2018 varsinaissuomalaisista työikäisistä lihavia (BMI ≥ 30) oli 21,6 % oli vastaava luku vuonna  2022 22,4 % Vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomia on noin viidennes työikäisistä. Huolestuttavaa on, että lähes kolmasosa työikäisistä kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 2022: 36,6 % 

Hallituksen tavoitteena on painopisteen siirto korjaavista palveluista kohti varhaisempaa tukea, apua ja ennaltaehkäisyä.​Kansansairauksia voidaan vähentää merkittävästi vaikuttamalla riskitekijöihin kuten ruokavalioon, liikkumiseen ja ylipainoon.​ Varhan palvelustrategiassa halutaan vahvistaa ennaltaehkäiseviä toimia väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.​ 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmä on heterogeeninen, asiakasymmärrystä kerrytetään kokemusasiantuntijan ja asiakaspalautteen avulla.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä