Rakenteellinen sosiaalityö

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Sosiaalipalvelut
Tietojohtaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla Kainuun hyvinvointialueella toimeenpannaan rakenteellisen sosiaalityön kansallinen, yhtenäinen ja vertailukelpoinen raportoinnin malli, joka on kehitetty yhteistyössä THL:n ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Tiedonhallinta
Sosiaalihuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tavoitteena Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kirjaamisverkoston luominen, tiedon laadun kehittäminen kansallisten ohjeiden pohjalta ja toimintatapojen y

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalihuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä ja paikkaa Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Perhekeskus
Lastensuojelu
Rakenteellinen sosiaalityö
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä työkalu on tarkoitettu sosiaalihuollon tuen tarpeen tunnistamiseen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja perheitä.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön ymmärryksen lisääminen ja yhdessä oppiminen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Rakenteellinen sosiaalityö
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma sisältää kuvauksen rakenteellisen sosiaalityön keinoista, resursoinnista ja koordinoinnista, aikatauluista sekä tiedon monikanavaisesta keräämisestä,

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Rakenteellinen sosiaalityö
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Helsingin kaupungin gerontologisen sosiaalityön osallisuuskehittämisryhmä on koonnut tietoa ikäerityisestä osallisuudesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaaliala
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuissosiaalityön käsikirjan tarkoituksena on tehdä aikuissosiaalityötä näkyväksi asiakkaille, ammattilaisille, eri toimijoille sekä päätöksentekijöille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Rakenteellinen sosiaalityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työkalu on tarkoitettu tukemaan työikäisten asiakkaiden parissa työskenteleviä ammattilaisia tunnistamaan tilanteita, joissa tulisi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluihin.