Ninni-vertaistukiryhmä Pohjanmaan hyvinvointialueen lapsille ja nuorille, jotka elävät perheissä, joissa on riippuvuus ja/tai mielenterveysongelmia

Tavoitteena on implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueelle Ninni-toimintamalli. Ninni-toimintaa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä vertaistukiryhmissä 10-24 vuotiaille, jotka elävät perheessä, jossa on riippuvuus ja/tai mielenterveysongelmia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ninni-vertaistukiryhmä Pohjanmaan hyvinvointialueen lapsille ja nuorille, jotka elävät perheissä, joissa on riippuvuus ja/tai mielenterveysongelmia
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueelle Ninni-toimintamalli. Ninni-toimintaa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä vertaistukiryhmissä 10-24 vuotiaille, jotka elävät perheessä, jossa on riippuvuus ja/tai mielenterveysongelmia.

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialueen Tulevaisuuden sotekeskushanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Nina Herrgård

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

01.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Mitä toimintamallilla tehdään? 

Ninni-toiminta on ennaltaehkäisevä ohjelma, jonka tarkoituksena on tunnistaa lapset ja nuoret, joiden kotona on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisia aikuisia. Lapset ja nuoret tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Toiminta on ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi korjaavaa, joten sitä käytetään molempiin tarkoituksiin. Ryhmätoiminta soveltuu lapsille ja nuorille, jotka ovat eri vaiheissa läheisriippuvuusprosessia.  Ryhmätoiminta on matalan kynnyksen palvelua ja toiminta sisältää psykoedukaatiota. Tärkein asia on lapsen/nuoren kokemus siitä, että he tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.  

Ninni-ryhmä tapaamiset  sisältävät osia perusohjelmasta ja tukiryhmäohjelmasta ja ryhmätapaamisiin voi osallistua koko lukuvuoden ajan. Alkeisryhmä on tarkoitettu uusille osallistujille ja tapaamiskertoja on yhteensä kymmenen (90min/kerta) joka toinen viikko lukuvuoden aikana.  Ninni-alkeisryhmän jälkeen on  mahdollista osallistua Ninni-tukiryhmään. Tukiryhmät noudattavat samaa rakennetta kuin alkeisryhmät, mutta niiden sisällöstä sovitaan huomioiden osallistujien tarpeet. Tukiryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.  

Liitteessä on esitetty alkeisryhmän 10 kerran kokoontumisohjelma.

Pohjanmaan hyvinvointialueella ryhmäohjaajakoulutusta on järjestetty ruotsiksi ja suomeksi syksyllä 2023. Ryhmäohjaajakoulutukseen osallistui henkilökuntaa, joilla on sote alan ammattitutkinto ja kohtaavat työssään lapsia ja nuoria. Koulutuksen tavoitteena oli, että koulutukseen osallistujilla olisi riittävästi  tietoa koulutuspäivien jälkeen Ninni-toiminnasta ja ryhmätoiminnan vetämisestä. Tarkoitus on, että koulutuksen käyneet toimivat  Ninni-ohjaajina. Ohjaajien tehtävänä on käynnistää  Ninni-ryhmä ja olemalla tukikeskusteluryhmän ohjaaja kohderyhmälle. Suoritettu koulutus antaa oikeuden käyttää Ninni- materiaalia, joka on laadittu juuri  Ninni-toimintaa varten. Ninni-ryhmäohjaajat muodostavat verkoston, jossa tavataan säännöllisesti muita ohjaajia. Ninni-ryhmäohjaajalla on  mahdollisuus saada yksilöohjausta. 

Toimintaympäristö **

Toiminta perustuu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen siten, että koko alueella toimii sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä 10-24-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattuja alkeis- ja tukiryhmiä. Resurssit käytetään vaikuttavasti ja tavoitteena on varhaisen puuttumisen toimintamallin vahvistaminen (manuaali). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ketä malli koskee? 

Ninni-ryhmätoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka elävät perheessä, joissa on riippuvuus ja/tai mielenterveysongelmia. Keskusteluryhmät järjestetään 1-2 krt kuukaudessa 10-24 vuotiaille.  

Ninni-toiminnan tavoitteena on implementoida ruotsin- ja suomenkielisiä alkeisryhmiä jokaiselle alueelle Pohjanmaan hyvinvointialueella. Toiminta on tarkoitettu erikseen 10-12 -vuotiaille ja 13-24- vuotiaille. Toiminnan avulla haetaan lapsille/nuorille yhdenvertaisuutta ja samat mahdollisuudet osallistua toimintaan, riippumatta lapsen/nuoren asuinalueesta. Ninni-toiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ja  matalan kynnyksen palvelu, johon ei tarvita lähetettä. Ninni-toiminnan tarkoituksena on tunnistaa lapset ja nuoret, joiden kotona on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisia aikuisia. Lapset ja nuoret tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Ninni-toiminta voi olla ennaltaehkäisevän toiminnan rinnalla myös korjaavaa toimintaa 

Miten malli koskee nuoria? 

Toiminnan tavoitteena on, että lapset/nuoret saavat tavata muita vastaavanlaisessa elämäntilanteessa olevia lapsia/nuoria ja jakaa kokemuksia, saada tietoa ja ymmärrystä riippuvuussairauksista ja mielenterveysongelmista.  

Asiakkaan näkökulmasta: ryhmätoiminnan tavoitteena on, että lapset/nuoret saavat tavata muita vastaavanlaisessa elämäntilanteessa olevia lapsia/nuoria, jakaa kokemuksia, saada tietoa ja ymmärrystä riippuvuussairauksista ja mielenterveysongelmista. Tavoitteena on, että lapsen/nuoren itsetunto ja itseluottamus vahvistuvat siten, että he pystyvät rikkomaan ja olemaan jatkamatta haitallista perhemallia, jossa he itse ovat kasvaneet. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Henkilöstön näkökulma: Lisätä tietoa, miten kohdata lapsia/nuoria, joiden perheissä riippuvuus- ja /tai päihdeongelmia, puheeksi ottaminen  ja ohjaus Ninni-vertaistukiryhmään. Tietoa on suunnattu henkilökunnalle, jotka jo työskentelevät ongelmaperheissä elävien lasten ja nuorten parissa, mutta myös henkilökunnalle, jotka työskentelevät mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisten huoltajien parissa. 

Kaikki, jotka ovat tekemissä kohderyhmän lasten ja nuorten kanssa työnsä kautta, kohtaavat haasteita. Oirehtivat lapset ja nuoret, joilla oikeastaan saattaa olla aivan tavallinen reaktio epätavalliseen tilanteeseen, ovat vaarassa leimautua ”ongelmalapsiksi”.  Pahimmassa tapauksessa he saattavat saada virheellisen diagnoosin, kun taas vanhempien riippuvuus- ja/tai mielenterveysongelmat jäävät huomaamatta. Lasten ja nuorten reaktiot ovat terve reaktio sairaaseen tilanteeseen, jolloin lähellä työskentelevien  aikuisten on tärkeää nähdä käytöksen tai oireiden taakse. Useat asiat viittaavat siihen, että tämä kohderyhmä on edelleen vaarassa päätyä ”unohdetuiksi lapsiksi”. 

Miten muut hyvinvointialueet tai yksiköt voivat ottaa toimintamallin käyttöön?  

Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilökunnalle tarjotaan Ninni-ryhmäohjaajakoulutusta ruotsiksi ja suomeksi. Koulutuksessa edetään noudattaen käsikirjaa ja siihen liittyvää työkirjaa. Ninni-ryhmien yhteydessä Ninni-ohjaaja voi käyttää erilaisia työkaluja kuten tunnekortteja.  

Ninni-ryhmien osallistujamäärät tilastoidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Näin koordinoiva Ninni-tiimi voi seurata toimintaa ja huomioida mahdollisia kehittämistarpeita. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen eri alueilla toimii Ninni-koordinoiva työryhmä, jolla on vastuu Ninni-toiminnan jatkuvuudesta. 

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kolme moniammatillista koordinointiryhmää: pohjoisella-, keskisellä-ja eteläisellä alueella. Jokaisessa koordinointiryhmässä on ryhmäjohtaja ja kaksi Ninni-ryhmäohjaajaa. Koordinointiryhmällä on yleiskuva Ninni-toiminnasta omalla alueellaan. Ryhmätoimintoihin kuuluu tunnistaminen ja psykoedukaatio, joka puolestaan auttaa ymmärtämään sekä mielenterveyteen että päihteiden väärinkäyttöön liittyviä haasteita. Tämä auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään omaa tilannettaan hahmottamalla ja käsittelemällä elämäntilannettaan. 

Palvelujen alueellinen kattavuus paranee. Jokaisella alueella käynnistetään suomen ja ruotsinkielisiä Ninni-tukiryhmiä lapsille ja nuorille (10-24v.), jotka kohtaavat mielenterveys- ja päihdeongelmia kotona. Palvelujen kohdentuminen paranee. Toiminta kohdennetaan tietylle ikäryhmälle ja Ninni-toiminta vastaa kohderyhmän tarpeisiin. 

Resurssit tulevat kentältä, Pohjanmaan hyvinvointialueen Ninni-toimintaan koulutetut työntekijät vetävät Ninni-tukiryhmiä perustyönajallaan eikä ryhmän vetämisestä saa erillistä korvausta. Ammattilaisten osaaminen turvataan Ninni-ryhmänohjaajakoulutuksen kautta. 

Millaisia vaiheita käyttöönottoon liittyy?  

Ninni-käsikirja ja kymmenen tapaamiskerran harjoituslomakkeet on suomennettu ja painettu. Ninni- käsikirja jaetaan kaikille Ninni-ryhmänohjaajakoulutuksen käyneelle. Käsikirjaa ja harjoituslomakkeita käytetään alkeisryhmässä, joka kokoontuu kymmenen kertaa. Alkeisryhmän jälkeen osallistujat voivat jatkaa tukiryhmässä.   

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ninni-ohjelman tarkoituksena on tunnistaa lapset ja nuoret, joiden kotona on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisia aikuisia. Lapset ja nuoret tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Toiminta on ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi korjaavaa, joten sitä voidaan käyttää molempiin tarkoituksiin.  Ninni-ohjelmasta on tiedotettu useissa infotilaisuuksissa henkilökunnalle, jolla on alan koulutus ja mahdollisille uusille Ninni-ohjaajille. Monet ovat olleet kiinnostuneita koulutuksesta, sekä siitä, kuinka tunnistaa ja ohjata eteenpäin Ninni-lapsia/nuoria vertaistukiryhmiin. Ninni-ryhmänohjaajakoulutuksen käyneet toivat esille, että koulutus lisäsi ymmärrystä sekä antoi työkaluja, miten kohdata näitä lapsia/nuoria. 

Tavoitteena ollut Ninni-toiminta 10-12 vuotiaille jäi osittain saavuttamatta eikä sitä voitu implementoida jokaiselle alueelle suunnitellusti. Opiskeluhuolto ja kuraattorit vastaavat 10-12 vuotiaiden Ninni-toiminnasta. Kuraattoreilla oli useita koulutuksia sovittuna jo ennen kuin Ninni-ryhmänohjaajakoulutuksen markkinointi alkoi, mikä vaikeutti kuraattoreiden osallistumista Ninni- koulutuksiin. Ninni-toiminnan implementointi 10-12 vuotiaille jatkuu ensi vuonna koordinoivan ryhmän toimesta ja tavoite on edelleen saada ruotsin- ja  suomenkielisiä alkeis- ja tukiryhmiä 10-12 vuotiaille vuoden  2024 aikana. Lisäksi osittain jäi saavuttamatta tavoite, jonka  tarkoituksena oli implementoida Pohjanmaan hyvinvointialueen jokaiselle alueelle  ruotsin- ja suomenkielisiä alkeisryhmiä 13-24 vuotiaille. Tähän vaikutti koulutettujen  Ninni-ohjaajien työsopimuksien jatkoon liittyvät asiat, mikä vaikeutti tässä vaiheessa sitoutumista aloittaa Ninni-alkeisryhmä vuoden 2024 alussa. Asiaa tulee tarkastella ja suunnitella uudelleen.  

Jokaisella alueella toimii Ninni-koordinoiva työryhmät, jotka jatkavat Ninni-toimintaa siitä, mitä  projektin aikana jäi saavuttamatta.  Alueiden koordinoivat työryhmät jatkavat työtä ja pyrkivät saavuttamaan tavoitteet vuoden 2024 aikana.  

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kolme moniammatillista koordinoivaa työryhmää: pohjoisella-, keskisellä- ja eteläisellä alueella. Jokaisessa ryhmässä on ryhmäjohtaja ja kaksi Ninni-ryhmäohjaajaa. Koordinoivalla työryhmillä on tietoa oman alueensa Ninni- toiminnasta ja tieto, mitä projektin aikana on saavutettu. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehitettäessä uusia toimintamalleja, tulee olla riittävästi aikaa kehittämiselle, suunnittelulle ja asioiden eteenpäin viemiselle. Käytettävissä ollut projektiaika oli liian lyhyt kaikkien tavoitteiden  saavuttamiseksi, muun muassa kaikkien kiinnostusta osoittaneiden ammattiryhmien kouluttaminen. Tarvitaan useita niin ruotsin- kuin suomenkielisiä vertaistukiryhmäohjaajia sekä 10-12 vuotiaiden että 13-24- vuotiaiden vertaistukiryhmien vetäjiksi. Tämän saavuttamiseksi olisi pitänyt kouluttaa enemmän Ninni-ryhmäohjaajia, joten  koulutuksia olisi pitänyt järjestää useana eri ajankohtana.  

Kansikuva
Ninni-vertaistukiryhmä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä