Erikoissairaanhoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli pitkäaikaissairauksien PTH-ESH -hoitoketjuissa Diabetesosaamiskeskuksen käynnistymisen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Laatutyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpidekoodit on tarkoitettu käytettäväksi soveltuvin osin kaikissa palliatiivista hoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason mahdollisuus etäkonsultoida HUSin erikoisaloja 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihdepalvelut
Neuvola
Lastensuojelu
Erikoissairaanhoito
Turvakoti
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten palveluita on ollut hyvinkin tarjolla, hajautetusti, mutta niiden välinen koordinaatio ei ole ollut parasta mahdollista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Erikoissairaanhoito
Omaishoito
Vertaistuki
Järjestöt
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systemaattisella ja strukturoidulla toimintatavalla voidaan tukea läheisten tasa-arvoisen tuen ja tiedon toteutumista sairaalassa, riippumatta siitä missä potilaan hoito tapahtuu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotihoito
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien palveluiden turvallisuutta lisäävä, hyvinvointialueiden käyttöön sopiva, kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun toimintamalli asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi.<

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Varhainen puuttuminen
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vanhemmuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on tarjota ehkäisevää psykososiaalista tukea sairastuneen vanhemman lapselle ja koko perheelle, kun vanhemmalla on hoitosuhde erikoissairaanhoidon yksikössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalle toteutettava 24/7 kotihoito mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen ja nivoo yhteen kotihoidon, tukipalvelut, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.