Erikoissairaanhoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteistyö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Saatavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Arviointi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avopediatriatoiminnassa olennaista on jalkautuminen perusterveydenhuoltoon lähelle perheiden arkea ja tiivis yhteistyö perustason toimijoiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kotiutus
Perusterveydenhuolto
Ikääntyminen
Erikoissairaanhoito
Kotihoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennakoivan kotiutuksen- mallin tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen kotiutus. Kotiutuessa asiakkaalle on määritelty oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Mielenterveys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aistihuone on Satapsykiatrian osastojen ja yksiköiden potilaiden hoitoon tarkoitettu tila. Aistihuonetta voidaan käyttää mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Ammatillinen koulutus
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projektityö; Ehkäise painehaava-verkkokurssin päivittäminen sekä verkkokurssin käytön laajentaminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Tietojohtaminen
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedon laadun parantamisen hallintamalli kuvaa Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteet, jossa sote-kirjaamisen kehittämisellä, ohjauksella ja ohjeistamisella sekä yhtenäistämisellä parannetaan kirja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakassegmentointi
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omasuuntima on DigiFinland Oy:n sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu asiakkuuksien segmentointiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteistyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

•Toimintamalli, ei työkalu: Mahdollistaa sujuvan ja nopeasti saatavilla olevan konsultaation, jossa huolehditaan korkealaatuisesta vastauksesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Avosairaanhoito
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman nopea hoidon aloittaminen. Asiakkaan asia etenee tarvittaessa moniammatillisesti ja sujuvasti. Asiakkaan huomioiminen läpi prosessin.