Erikoissairaanhoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteinen reaaliaikainen näkymä potilasvirroista, käytettävissä olevista hoitajaresursseista, vuodekapasiteetista, hoitoketjujen läpimenoajoista, hoitokokonaisuuteen liittyvistä tehtävistä ja palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Uusimaa
Helsinki
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Digitaaliset palvelut
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida videoyhteydellä erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Kotiutus
Moniammatillisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaanhoitajan ja fysioterapeutin työparityöskentelyllä vahvistetaan potilaan arjen toimintoihin kytkeytyvää, toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää toimintaa osastolla sekä sujuvoitetaan turvallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oulun kaupungin osahankkeessa pilotoitu ja mallinnettu lastensuojelun ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden hoitopolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli pitkäaikaissairauksien PTH-ESH -hoitoketjuissa Diabetesosaamiskeskuksen käynnistymisen yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Laatutyö
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpidekoodit on tarkoitettu käytettäväksi soveltuvin osin kaikissa palliatiivista hoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason mahdollisuus etäkonsultoida HUSin erikoisaloja 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Päihdepalvelut
Neuvola
Lastensuojelu
Erikoissairaanhoito
Turvakoti
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten palveluita on ollut hyvinkin tarjolla, hajautetusti, mutta niiden välinen koordinaatio ei ole ollut parasta mahdollista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Erikoissairaanhoito
Omaishoito
Vertaistuki
Järjestöt
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systemaattisella ja strukturoidulla toimintatavalla voidaan tukea läheisten tasa-arvoisen tuen ja tiedon toteutumista sairaalassa, riippumatta siitä missä potilaan hoito tapahtuu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotihoito
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien palveluiden turvallisuutta lisäävä, hyvinvointialueiden käyttöön sopiva, kotiin annettavien palveluiden tiedonkulun toimintamalli asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäämiseksi.<