Maahanmuutto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Maahanmuutto
Osallisuus
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

OSANA on kaikille avoin vapaamuotoinen verkosto, joka edistää Suomeen muuttaneiden ihmisten osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankeen Suun terveydenhuollon yhtenä osa-alueena olivat maahan muuttaneiden asiakasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää asiakastarpeista lähtöisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen apu on PALOMA-osaamiskeskuksessa luotu vapaaehtoistoiminnan malli, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien arkea ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Maahanmuutto
Työllistyminen
Nuorisotyö
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Autamme 14–29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria työnhaun kaikissa eri vaiheissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kemi
Aihealueet
Kotouttaminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opas on työkalu maahanmuuttaneita kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monikulttuurinen vanhemmuusryhmä tarjoaa ryhmämuotoista tukea maahan muuttaneille vanhemmille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalipalvelut
Vieraskielisyys
Maahanmuutto
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotoutumista tukevaa sosiaalipalvelua tuotetaan eri kanavien kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Pakolaisuus
Mielenterveys
Palvelutarve
Sosiaalipalvelut
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pakolaisasiakkaan palvelutarpeenarviota tehdessä voidaan hyödyntää Mielenterveys puheeksi -lomaketta, jossa on valmiita kysymyksiä ammattilaisten käyttöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alaikäisten lasten vanhempien ja maahanmuuttajaäitien vanhemmuuden ja osallisuuden tukeminen, lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy sekä sukupolvitoiminnan myötä lasten lukemissujuvuuden edistämi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Maahanmuutto
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastusmallin mielenterveysosio soveltuu myös kiintiöpakolaisten alkuterveystarkastuksissa hyödennettäväksi.