Maahanmuutto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Osallisuus
Maahanmuutto
Integraatio
Kotoutuminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kummiperhetoiminta tukimuotona alaikäisinä ilman huoltajaa tulleille nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Suun terveydenhuolto
Maahanmuutto
Yhteistyö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan suuhygienistin kotikäyntejä erityistä tukea tarvitseviin isoihin maahanmuuttajaperheisiin yhdessä kotoutumisohjaajien kanssa. Käynnillä keskustellaan perheen kanssa suun terveyteen liit

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Maahanmuutto
Suun terveydenhuolto
Yhteistyö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan suun terveysneuvontatilaisuuksia maahanmuuttajaperheille yhteistyössä Kainuun työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Luonto
Maahanmuutto
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Green care
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli koostuu osallisuudesta, tiedosta, arjentaidoista ja hyvinvoinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden kotoutumisen tuen verkostossa maahanmuuttaneita perheitä kohtaavat henkilöt voivat jakaa hyviä käytänteitä, verkosto voi tarjota työntekijöille koulutusta, rakentaa monitoimijaista palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Maahanmuutto
Mielenterveys
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri kieliryhmiä edustaville maahanmuuttaneille suunnattu lyhyt omakielinen info mielenterveydestä sopii esim. suomen kieltä oppivalle ryhmälle. Edellyttää luku- ja digitaitoja. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Dialogisuus
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Viestintä
Ilmiöt
Poikkeusolot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisödialogi osallistaa ihmisiä viestinnän suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Maahanmuutto
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli vastaa maahanmuuttaneiden naisten moninaisiin hyvinvoinnin, kotoutumisen ja osallisuuden edistymisen tarpeisiin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

HyNa-hankkeessa on kehitetty ja toteutettu naisten yhteisö- ja asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Maahanmuutto
Vieraskielisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Prosessin sujuvoituessa terveydenhuollon resurssit kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman moni maahan muuttanut saa tiedon maahantulotarkastuksen mahdollisuudesta ja saatavilla olevis