Monikulttuurisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Etsivä nuorisotyö
Monikulttuurisuus
Musiikki
Perusopetus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tällä hetkellä S2 oppilaille suunnattu kasvatuksellinen improvisaatioon ja musiikkituotantoon pohjautuva Rap - työpaja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen apu on PALOMA-osaamiskeskuksessa luotu vapaaehtoistoiminnan malli, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien arkea ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Vantaa
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa lapsiperheet ja ikäihmiset kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotouttaminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Suuret kaupungit
Suunnittelu ja visiointi
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monimuotoista Espoota kuvaamaan luotiin kuvistuskirjasto viestimään kehittyvän alueen monipuolisuutta ympäristön ja väestörakenteen näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Raisio
Aihealueet
Monikulttuurisuus
Kohtaaminen
Osallisuus
Järjestöt
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Avoin kohtaamispaikka Satelliitissa lapset ja aikuiset kohdataan kulttuurisensitiivisesti. Se tarkoittaa halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Monikulttuurisuus
Pakolaisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisten kulttuurista osaamista ja pakolaisten mielenterveyden tukemisen taitoja vahvistetaan räätälöidyillä koulutuksilla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Asiakaslähtöisyys
Monikulttuurisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Olohuone on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu alaikäisenä Suomeen ilman huoltajaa tulleille 18-25 -v. nuorille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kemi
Aihealueet
Kotouttaminen
Perhepalvelut
Monikulttuurisuus
Asiakastyö
Maahanmuutto
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opas on työkalu maahanmuuttaneita kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monikulttuurinen vanhemmuusryhmä tarjoaa ryhmämuotoista tukea maahan muuttaneille vanhemmille.