Monikulttuurisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Helsinki
Vantaa
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Monikulttuurisuus
Vanhemmuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Vertaistuki
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhekamut oli kaksivuotinen (2022-2023) hanke, jossa kehitettiin tukea lapsiperheille, joissa on laaja-alaista tukea tarvitseva lapsi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Monikulttuurisuus
Turvallisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurista turvallisuutta luovan kotihoidon tavoitteena on edistää saamelaisen ikääntyneen pärjäämistä kotona omassa kulttuuriympäristössään siten, että kotona asuminen  on mahdollista mahdollisi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Monikulttuurisuus
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ofelaš toiminta perustuu valtakunnalliseen asiakas- ja palveluohjauksen KAAPO-malliin, jossa yksi yhteydenotto käynnistää prosessin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

HyNa-hankkeessa on kehitetty ja toteutettu naisten yhteisö- ja asiakaslähtöistä matalan kynnyksen toimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Monikulttuurisuus
Prosessien kehittäminen
Aikuissosiaalityö
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli vastaa lastensuojelun asiakkaana olevien päihteillä ja/tai mielenterveydellä oireilevien maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin monialaisen ja nuori- ja pe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Nuorisotyö
Osallisuus
Fasilitointi ja osallistuminen
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toolkit developed for training youth workers: Developing competencies in facilitation, experiential learning and types of activities that can be used in youth work, especially when working with vul

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Etsivä nuorisotyö
Monikulttuurisuus
Musiikki
Perusopetus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille suunnattu kasvatuksellinen rap-työpaja käyttäytymisellään reagoiville oppilaille, joilla on syrjäytymisriskiä, tarkoituksena  mahdollistaa osallisuuden ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen apu on PALOMA-osaamiskeskuksessa luotu vapaaehtoistoiminnan malli, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien arkea ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Vantaa
Aihealueet
Vertaistuki
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa lapsiperheet ja ikäihmiset kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pyhäjoki
Aihealueet
Kotoutuminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kielitukivapaaehtoinen on henkilö, joka osaa suomea ja vähintään yhtä muuta kieltä.