Vaativan sijaishuollon teoreettinen toimintamalli Etelä-Savossa

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatrian ja koulun kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Vaativan sijaishuollon teoreettinen toimintamalli Etelä-Savossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatrian ja koulun kanssa.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialueen lastensuojelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Lauri Silvonen

Luotu

23.12.2022

Viimeksi muokattu

29.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialaisissa työpajoissa työstetty integratiivisen systeemisen työn tekemisen rakenne pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön. Toimintamallissa on kuvattu erittäin tiiviisti yksikön hoitofilosofia, huolenpidon rakenne (vakauttava hoito ja hoitosuunnan määrittävä reflektiivinen moniammatillinen tiimi) sekä kuvattu asiakastyyppejä ja kunkin asiakastyypin kannalta yhteisen hoidon ja huolenpidon ydinelementit.

1. Ensin esitellään yksikön johtavat ajatukset ja toimintafilosofia sekä kaikkien työhön osallistuneiden toimijoiden (lastensuojelu, nuorisopsykiatria, sivistystoimi ja Vaalijalan kuntayhtymä) näkökulmasta keskeisimpiä elementtejä,
joilla tavoitellaan hyvää yhteisteistä huolenpitoa yksikön asiakkaista.

2. Toisena esitellään teoreettinen toimintamalli kuviona, eräänlaisena prosessikaaviona.

3. Kolmantena kuvataan yksikössä toteutettavan vakauttavan hoidon ydinajatuksia.

4. Neljäntenä kuvataan asiakkaan hoitosuuntaa määrittävän reflektiivisen tiimin rakennetta ja toimintaa.

5. Viides osio koostuu asiakastyypeistä: osioon on nostettu keskeisimmät työpajoissa tunnistetut asiakastyypit kuvauksineen ja avattu eri toimijoiden roolia ja kuhunkin toimijaan kohdistuvia odotuksia yhteisen hyvän huolenpidon näkökulmasta.

Toimintamallin loppuun on koottu työpajoissa esille nousseita muita ideoita, ajatuksia ja huomioita yksikön perustamiseen ja toimintaan liittyen.

Toimintaympäristö **

Teoreettisen toimintamallin luomisen taustalla oli tarve selvittää mahdollista uuden oman lastensuojelun sijaishuoltoyksikön perustamista Etelä-Savossa, jossa huostaanottojen määrä oli kasvanut ja ollut hieman maan keskitasoa suurempaa. Tarve selvitystyölle oli noussut siitä, että toistuvasti sijoitettujen määrä ollut merkittävästi suurempi kuin koko maassa ja oli huomattu, että samat asiakkaat olivat lastensuojelun lisäksi myös muiden palvelujen (mm. koulu, lasten- ja nuortenpsykiatria, vanhempien mipä-palvelut) piirissä. Lisäksi psykiatrisessa laitoshoidossa oli 13-17 v. potilaita maan korkeimpia määriä, myös lasten ja nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrät ovat maan suurimpien joukossa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vaativaa lastensuojelun sijaishuoltoa tarvitsevat teini-ikäiset nuoret, joilla myös psykiatrian palvelujen tarvetta.

Kansikuva
"Me onnistutaan kun tehdään yhdessä" - Etelä-Savon vaativan sijaishuollon teoreettisen toimintamallin kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä