Päätöksenteko

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen malli ennakoi 60-64 -vuotiaiden tulevaa palveluntarvetta.

Themes
Hyvinvointi
Innovaatiot
Innovaatiotoiminta
Järjestöt
Päätöksenteko
Blogikirjoitus
Ingress

Jo sata vuotta sitten 1930- ja 1940-luvuilla pohdittiin, miten innovaatiopolitiikka saataisiin valjastettua paremmin sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Perhehoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Päätöksenteko
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pääosin puhelimitse toimiva omais- ja perhehoidon osaamiskeskus. Vastaa kaiken ikäisten omaishoidosta ja ikäihmisten perhehoidosta, myös kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko
Phenomena
Robotisaatio ja tekoäly
Blogikirjoitus
Ingress

Dataa ja tekoälyä hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Aihealueet
Hyvinvointialue
Järjestöt
Päätöksenteko
Strategia
Yhteistyö
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sidosryhmäneuvosto on hyvinvointialueen lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin verrattava elin. Neuvosto koostuu hyvinvointialueelle olennaisimmista sidosryhmistä: kunnat, järjestöt ja yritykset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Osallisuus
Elämänlaatu
Päätöksenteko
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään p

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto tarjoaa alueille/kunnille vertaisoppimisen foorumin monialaisen palvelutarpeen tekoälypohjaisen ennustemallin kehittämiselle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon tarkistuslista varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut.

Tarkistuslista toimii käytännön työvälineenä sosiaalityössä.