Päätöksenteko

Suodata hakutuloksia
Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko
Phenomena
Robotisaatio ja tekoäly
Blogikirjoitus
Ingress

Dataa ja tekoälyä hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Aihealueet
Hyvinvointialue
Järjestöt
Päätöksenteko
Strategia
Yhteistyö
Ilmiöt
Demokratian murros
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sidosryhmäneuvosto on hyvinvointialueen lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin verrattava elin. Neuvosto koostuu hyvinvointialueelle olennaisimmista sidosryhmistä: kunnat, järjestöt ja yritykset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Osallisuus
Elämänlaatu
Päätöksenteko
Henkilökohtainen budjetointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kehitetään monialaisen palvelutarpeen ennakointia ja pilotoidaan tekoälypohjainen ennustemalli sellaisten riskihenkilöiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen, jotka ovat vaarassa ajautua käyttämään p

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkosto tarjoaa alueille/kunnille vertaisoppimisen foorumin monialaisen palvelutarpeen tekoälypohjaisen ennustemallin kehittämiselle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Päätöksenteko
Sosiaalihuolto
Potilasturvallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon tarkistuslista varmistaa asiakkaan edun, päätöksenteon laadun sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut.

Tarkistuslista toimii käytännön työvälineenä sosiaalityössä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansallisella sote-tietotuotannolla tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyvä asiakas- ja potilastieto tai muu palvelutoiminnassa syntynyt tieto määritellään ja tuotetaa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Palvelujärjestelmä
Asiakasosallisuus
Päätöksenteko
Ilmiöt
Demokratian murros
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Innoagenttitoiminnalla varmistetaan kokemustiedon siirtyminen päätöksentekoon ja päätöksen teossa tarvittavan kokemustiedon tarpeen välittyminen kokemustoimijoille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Päätöksenteko
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Arviointi
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteistyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Vaikutusten ennakkoarviointi tehdään osana pää