Ravitsemus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnistetaan kotihoidon asiakkaan suun terveyden ja ravitsemuksen tila ja ohjaustarve ennaltaehkäisevästi ja varhain kotiin tuotavana palveluna.​ Koulutetaan yhtenäiset toimintamallit henkilöstölle

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoite on edistää 45-64-vuotiaiden työttömien, lomautettujen ja kuntoutustuella olevien  oululaisten naisten hyvinvointia ja toimintakykyä yksilö- ja ryhmämuotoisen elintapaohjauksen avul

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla pilotoitiin ikäihmisten elintapaohjausta, jossa tavoitteena oli tunnistaa muistisairauksien tai muiden kansansairauksien riskissä olevat henkilöt.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallissa on keskeistä käytännönläheinen ravitsemusohjaus, nousujohteinen liikunta, muistiharjoittelu sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Mäntyharju
Juva
Jyväskylä
Järvenpää
Aihealueet
Ravitsemus
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Vanhuspalvelut
Lähipalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin avulla voidaan tarkastella ja tunnistaa kotona asuvien ikäihmisten ruokaympäristön alueellisia toimijoita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten hyvää syömistä edistävien ruokapalvelu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnassa on tarkoitus tunnistaa kotihoidon asiakkaan suunterveyden ongelmat ja ravitsemustila kotikäynneillä, joita toteuttavat lähihoitaja ja suuhygienisti työparityöskentelynä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Ravitsemus
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hanke kehittää hyvinvointityötä ja ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Ravitsemus
Toimintakyky
Työkyky
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointia ja toiminta- ja työkykyä parantava sekä terveisiin elintapoihin ohjaava maakunnallinen toimin

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ravitsemus
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Työllistyminen
Ilmiöt
Poikkeusolot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämänlaatua ruuasta -konseptilla vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien palveluissa tehtävän ruuan ravitsemuksellista laatua, ruokaan liittyvää elämänlaatua, yhteisiä ruokailumahdollisuuksia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Ravitsemus
Kotihoito
Hyvinvointi
Toimintakyky
Muistisairaudet
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistin eväät on hyödyksi, kun kotihoidon ammattilainen arvioi muistisairaan ravitsemusta ja sen vaikutusta toimintakykyyn.