Ravitsemus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Kestävä kehitys
Prosessien kehittäminen
Ravitsemus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ravitsemusterapian uusi toimintamalli harmonisoi ravitsemusterapian palvelun koko hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Muistisairaudet
Ravitsemus
Ikääntyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ryhmätoiminta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

MuRu -ruuanlaittoryhmät on tarkoitettu muistiperheille tavoitteena lisätä kohderyhmän ymmärrystä ravitsemuksen merkityksestä omaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitämme käytössä olevia ravitsemusohjausmateriaaleja ja niiden tarpeita. Yhtenäistämme ja täydennämme materiaaleja sekä kokoamme ne Ravitsemuskäsikirjaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Kouluruokailu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tervettä kasvua -hankkeen tavoitteena on vahvistaa moniammatillista yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden ruokakasvatuksessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Ravitsemus
Ryhmätoiminta
Kotona asuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta tarjoaa ikääntyneille ryhmämuotoista ravitsemusohjausta ikääntyneille tyypillisiin ravitsemushaasteeseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Painonhallintaryhmään haetaan täysi-ikäisiä, joilla painoindeksi on 30 tai enemmän ja jotka eivät ole säännöllisen hoidon piirissä. Ryhmätoimintaan kuuluu mittaukset sekä ryhmätapaamiset  teemoilla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintaparyhmätoiminta on perheille, joilla on huoli terveydestä ja halu saada tukea elintapoihin. Toimintaan ohjaudutaan lapsen kouluterveydenhoitajan kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Vanhemmuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuorovaikutus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen Satakunnan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Hoidontarve
Omaishoito
Kotihoito
Asumispalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneen henkilön vajaaravitsemusriskin tunnistaminen MNA seulontamenetelmällä ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen asiakkaan yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamisessa moniammatillisena yh

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ravitsemus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Kohderyhmä
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa yhteen tunnistettuja tarpeita ja kehittämiskohteita ravitsemusterapiapalveluiden osaamisen tuomiseksi perustasolle lähemmäksi asiakasta ja perusterveydenhuollon ammattilaista.